Spgsm. 430 fra Retsudvalget den 21. marts 2016 om k√łnsidentitet er omfattet af straffelovens strafsk√¶rpelsesbestemmelse. Svar 15. april 2016.

Vist 105 gange.
Retsudvalget stillede den 21. marts 2016 sp√łrgsm√•l 430 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) formuleringen ‚ÄĚeller lignende‚ÄĚ i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, omfatter k√łnsidentitet, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 15. april 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, om formuleringen ‚ÄĚeller lignende‚ÄĚ i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, omfatter k√łnsidentitet, og om det efter ministerens vurdering vil v√¶re √łnskeligt udtrykkeligt i loven at omtale offerets k√łnsidentitet som baggrunden for en strafbar handling som et af de forhold, der kan indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffelovsovertr√¶delser?

Svar
Efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, skal det i almindelighed indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Opregningen er ikke udt√łmmende, jf. ordene ‚ÄĚeller lignende‚ÄĚ.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesområdet skal forstås i overensstemmelse med anvendelsesområdet for straffelovens § 266 b. Bestemmelsen er imidlertid ikke begrænset til bestemte forbrydelsestyper eller tilfælde, hvor gerningsmandens motiv har været at true, forhåne eller nedværdige.

Efter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed, jf. ¬ß 266 b, stk. 2.

Bestemmelsen i straffelovens ¬ß 266 b m√• med baggrund i bestemmelsens forarbejder fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af k√łnsidentitet, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd. Da anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 81, nr. 6, som ovenfor n√¶vnt skal forst√•s i overensstemmelse med anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b, finder jeg s√•ledes ikke anledning til, at k√łnsidentitet udtrykkeligt b√łr n√¶vnes i bestemmelsen.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Se ogs√• ¬ß 20-sp√łrgsm√•l ‚Äď S 856 ‚Äď den 22. marts 2016 om tilf√łjelse af k√łnsidentitet i straffelovens strafsk√¶rpelsesbestemmelse.