Spgsm. 441 den 22. marts 2016 om anvendelsen af de spørgeskemaer, som Sexologisk Klinik benytter i forhold til transseksuelle. Svar 19. april 2016.

Vist 267 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 441 – Samling: 2015-16 – om de meget personlige oplysninger, som fremgår af de spørgeskemaer Sexologisk Klinik benytter ift. transseksuelle, anvendes til forskning, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 19. april 2016.

Spørgsmül
Kan ministeren bekrÌfte, at de meget personlige oplysninger, som fremgür af de spørgeskemaer Sexologisk Klinik benytter ift. transseksuelle, anvendes til forskning, og kan ministeren yderligere bekrÌfte, at oplysningerne anvendes til forskning, uden at der indhentes samtykke hertil? Hvilke overvejelser giver det i bekrÌftende fald ministeren anledning til?

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Region Hovedstaden, der oplyser følgende:
”Sexologisk Klinik anvender ikke oplysninger fra spørgeskemaerne til forskning. Sexologisk Klinik ønsker i fremtiden at udvikle forskningsfeltet om kønsidentitetsproblemer og vil naturligvis indhente relevante tilladelser forud for igangsættelse af forskningsprojekter på området.

I øvrigt kan det oplyses, at Sexologisk Klinik er ved at gennemgå og revidere sine spørgeskemaer og andre undersøgelsesredskaber for at sikre, at der ikke er ord eller utilsigtede formuleringer, der kan virke stødende, uforståelige eller unødvendige af de henviste. Samtidig skal det sikres, at forløbet lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning på området, og at relevante forhold hos den henviste undersøges grundigt nok til, at en korrekt udredning har fundet sted inden behandling igangsættes.”

Jeg kan henholde mig til ovenstĂĽende.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

* * *
Folketingets journal vedr. spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.