§ 20 spgsm. S 464 af 14. november 2012 om en lÌge skal afgøre, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling. Svar den 22. november 2012.

Vist 94 gange.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 464 – Samling 2012-13 – om en lĂŚge skal afgøre, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling, til sundheds- og forebyggelseminister,
Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012.

Spørgsmül
Mener ministeren, at det er nødvendigt, at en lÌge har afgjort, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling, eller er den enkelte person selv i stand til at trÌffe denne beslutning under et informeret samtykke?

Svar
Jeg henviser til mit svar pü spørgsmül S 462. Jeg kan tilføje, at det informerede samtykke indebÌrer, at ingen behandling mü indledes eller fortsÌttes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Det betyder derimod ikke, at en patient har ret til at fü en ønsket behandling, som den behandlende lÌge ikke finder indiceret.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.