Spgsm. 464 den 1. februar 2017 om ventetid p√• k√łnsskifteoperation. Svar 17. marts 2017.

Vist 178 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 1. februar 2017 efter √łnske fra Kirsten Normann Andersen (SF) sp√łrgsm√•l 464 – Alm. del Samling: 2016-17 – om nedbringelse afventetiden for k√łnsskifteoperation, til sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby. P√• grund af Ellen Thrane N√łrbys barsel, blev sp√łrgsm√•let endeligt besvaret af fungerende sundhedsminister Karen Ellemann den 17. marts 2017.

Sp√łrgsm√•l
Hvad vil ministeren helt konkret g√łre for at nedbringe ventetiden for borgere, der er henvist til en k√łnsskifteoperation, s√• de ikke skal vente mere end 1 √•r p√• en operation?

Forl√łbigt svar den 8. februar 2017
Jeg vil til brug for min besvarelse af sp√łrgsm√•let indhente bidrag fra Danske Regioner og forventer at kunne besvare sp√łrgsm√•let endeligt medio marts.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

* * *
Endeligt svar den 17. marts 2017.
Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra Danske Regioner, hvor Region Hovedstaden har sk√łnnet ventetiderne for transk√łnnede, der √łnsker kirurgisk k√łnsskifte.

Af bidraget fremg√•r det bl.a., at der gennem de sidste par m√•neder er opereret en del transk√łnnede patienter med √łnske om k√łnsskifte fra kvinde til mand, hvor de har √łnsket fjernelse af brystet, og at antallet af patienter, der venter p√• denne operation, s√•ledes er nedbragt v√¶sentligt. Jeg h√¶fter mig dog ved, at der er op til 18 m√•neders ventetid, som sp√łrger ogs√• har konstateret i sp√łrgsm√•let.

Det gl√¶der mig derfor, at der med Sundhedsstyrelsens nye specialeplan gives mulighed for, at Region Nordjylland kan forest√• udredning og opstart p√• behandling. Det forventes imidlertid ikke at l√łse hele udfordringen med ventetider p√• omr√•det, og jeg vil derfor g√• i dialog med Region Hovedstaden om sagen.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

Bidraget fra Danske Regioner

NOTAT
1. marts 2017.

Bidrag til besvarelse af folketingssp√łrgsm√•l nr. 464 vedr√łrende ventetid for borgere henvist til k√łnsskifteoperation

Sundheds- og √Üldreministeriet har den 9. februar 2017 anmodet Danske Regioner om bidrag til besvarelsen af SUU alm. del ‚Äď spm. 464 vedr√łrende ventetid for borgere, der er henvist til en k√łnsskifteoperation. Sp√łrgsm√•let lyder:

Hvad vil ministeren helt konkret g√łre for at nedbringe ventetiden for borgere, der er henvist til en k√łnsskifteoperation, s√• de ikke skal vente mere end 1 √•r p√• en operation?

Danske Regioner har indhentet bidrag fra regionerne, som har oplyst f√łlgende. Borgere, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling, skal i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning henvises til udredning og behandling af et multidisciplin√¶rt team, som bl.a. omfatter speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi/obstetrik og plastikkirurgi med s√¶rlig viden om transseksuelle. Borgere kan for nuv√¶rende kun henvises til udredning og behandling p√• Rigshospitalet, Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden sk√łnner, at ventetiderne for transk√łnnede, der √łnsker kirurgisk k√łnsskifte, er som f√łlger:

Mastectomi (fjernelse af bryst) 3-6 måneders ventetid
Kastration (fjernelse af vagina, uterus, tubae og ovarier) 6-8 ugers ventetid
Nedre k√łnsskifte (metoidioplastik) 6-18 m√•neders ventetid
Falloplastik 6-18 måneders ventetid

Mand til kvinde
Kastration og vaginoplastik (fjernelse af testikler og tildannelse af neovagina) 6-18 måneders ventetid

N√•r patienter har opn√•et tilladelse til kirurgisk k√łnsskifte fra Sundhedsstyrelsen, indg√•r de i Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brands√•rsbehandlings daglige prioritering af patientbehandlingen p√• Rigshospitalet. Patienter med livsturende og f√łrlighedstruende tilstande prioriteres.

Der er gennem de sidste par m√•neder opereret en del transk√łnnede patienter med √łnske om k√łnsskifte fra kvinde til mand, hvor de har √łnsket fjernelse af brystet. Antallet af patienter, der venter p√• denne operation, er s√•ledes nedbragt v√¶sentligt. Der er dog ikke iv√¶rksat specielle tiltag ved Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brands√•rsbehandling p√• Rigshospitalet for at nedbringe ventetiderne for denne patientgruppe.

Region Nordjylland har en godkendt samarbejdsaftale, som giver mulighed for udf√łrelse af vedligeholdelsesbehandling p√• Aalborg Universitetshospital. Aftalen er s√łgt i samarbejde med Rigshospitalet p√• baggrund af, at de faglige kompetencer er tilstede i Aalborg, og at der have v√¶ret flere henvendelser fra nordjyske borgere, som har forespurgt muligheden.

Region Nordjylland har desuden ans√łgt om tildeling af funktioner relateret til udredning og opstart p√• behandling ‚Äď eksklusiv den nedre k√łnsmodificerede kirurgi og plastikkirurgi ‚Äď i den kommende specialeplan med henblik p√• implementering inden for en overskuelig fremtid. Dette kan v√¶re med til at nedbringe ventetiden p√• tv√¶rs af landet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar hos Folketinget i pdf-format.
Notatet fra Danske Regioner hos Folketinget i pdf-format.