Spgsm. 492 fra SUU den 18. april 2016 om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede. Svar 25. april 2016.

Vist 142 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) sp√łrgsm√•l nr. 492 – Samling: 2015-16 – om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 25. april 2016.

Sp√łrgsm√•let
Hvilke overvejelser har ministeren om evaluering af vejledningen om udredning og behandling af transk√łnnede? Vil ministeren oplyse, hvorn√•r vejledningen om udredning og behandling af transk√łnnedee skal justeres, og om der er noget i de nuv√¶rende dr√łftelser, som f√•r ministeren til at tage vejledningen op til fornyet overvejelse f√łr?

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. I bidraget oplyser Sundhedsstyrelsen f√łlgende:
‚ÄĚSundhedsstyrelsen er aktuelt i dialog med b√•de repr√¶sentanter for de transk√łnnede, fagfolk, Region Hovedstaden og √łvrige regioner mhp. forbedring og udvidelse af udrednings- og behandlingstilbuddene for transpersoner i Danmark. I denne dialog er der blevet peget p√• behovet for revision og pr√¶cisering af vejledningen, herunder behovet for at sikre rammer for hurtigere og mere differentierede tilbud om r√•dgivning, udredning og behandling. Der er samtidig peget p√• et behov for modernisering af sproget i vejledningen samt behov for, at Sundhedsstyrelsen i revisionsarbejdet inddrager nyere udenlandske erfaringer og ny viden p√• omr√•det.

Sundhedsstyrelsen forventer i anden halvdel af 2016 at kunne udsende revideret vejledning i h√łring. Styrelsen vil i arbejdet med revision af vejledningen inddrage relevante parter, herunder repr√¶sentanter for transpersoner samt fagfolk p√• omr√•det.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.
Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.