Spgsm. 493 fra SUU den 18. april 2016 om udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden. Svar 25. april 2016.

Vist 128 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) sp√łrgsm√•l nr. 493 – Samling: 2015-16 – udrednings- og behandlingstilbud til transk√łnnede udenfor Region Hovedstaden til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 25. april 2016.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, hvad status er for etablering af udrednings- og behandlingstilbud til transk√łnnede udenfor Region Hovedstaden?

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. I bidraget oplyser Sundhedsstyrelsen f√łlgende:
‚ÄĚFor s√• vidt ang√•r regionernes sygehusv√¶sen eller privathospitaler og ‚Äďklinikker, der √łnsker at varetage disse funktioner for offentlig betaling, vil de p√•g√¶ldende sygehuse og klinikker efter sundhedslovens ¬ß 208 skulle godkendes af Sundhedsstyrelsen til varetagelse af de p√•g√¶ldende specialfunktioner.

Sundhedsstyrelsen stiller grundl√¶ggende de samme krav til varetagelse af funktioner p√• offentlige og private sygehuse. Under g√¶ldende specialeplan varetages specialfunktioner for transk√łnnede af Region Hovedstaden ved Sexologisk Klinik og p√• Rigshospitalet.

Den indledende vurdering mhp. om der er grundlag for henvisning til Sexologisk Klinik kan varetages p√• hovedfunktionsniveau f.eks. p√• lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling, hos en praktiserende speciall√¶ge i gyn√¶kologi eller hos egen l√¶ge. Iv√¶rks√¶ttelse af k√łnsmodificerende behandling foruds√¶tter dog den s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde som pr√¶ciseret i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Opf√łlgningen, herunder varetagelse af vedligeholdende hormonbehandling, kan foreg√• p√• f.eks. lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling. Der foreligger samarbejdsaftaler mellem Rigshospitalet og de gyn√¶kologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Odense og √Ölborg vedr. varetagelse af denne opf√łlgning, hvilket Sundhedsstyrelsen finder meget hensigtsm√¶ssigt ift. at sikre geografisk d√¶kkende tilbud.

Sundhedsstyrelsen er aktuelt ved at sagsbehandle ans√łgninger fra regioner og privathospitaler mhp. fremtidig varetagelse af specialfunktioner, og styrelsen vil i den forbindelse have stort fokus p√• at sikre b√•de h√łj kvalitet og differentierede behandlingstilbud for transk√łnnede p√• tv√¶rs af landet, herunder om muligt varetagelse af dele af specialfunktioner flere steder end ved Rigshospitalet. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse noteret sig, at der er et stigende antal henvisninger til udredning og behandling af voksne transpersoner ved Sexologisk Klinik, og vil ogs√• have fokus p√• om der ud fra kapacitetsm√¶ssige hensyn kan v√¶re behov for flere offentlige udrednings- og behandlingstilbud p√• tv√¶rs af landet.

Sundhedsstyrelsen skal i √łvrigt henvise til tidligere besvarelse af SUU alm. del spm. 97, 98 og 99 stillet af Folketingets Sundheds- og √Üldreudvalg.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.
Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.