Spgsm. 495 fra SUU den 18. april 2016 om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig. Svar 18. oktober 2016.

Vist 128 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) sp√łrgsm√•l nr. 495 – Samling: 2015-16 – om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transk√łnnede til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der afgav et forel√łbigt svar den 25. april 2016 og endeligt svar den 18. oktober 2016.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren sende udvalget vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transk√łnnede i de p√•g√¶ldende lande?

Forel√łbigt svar den 25. april 2016
Til brug for min besvarelse har ministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag.
Sundhedsstyrelsen har hertil oplyst, at det ikke er muligt at besvare sp√łrgsm√•let inden for den angivne tidsfrist.

Jeg vil f√łlgelig eftersende besvarelsen af sp√łrgsm√•let, s√• snart dette foreligger.

Endeligt svar den 18. oktober 2016
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. I bidraget oplyser Sundhedsstyrelsen f√łlgende:

‚ÄĚSundhedsstyrelsen har pr. mail af 18. april 2016 taget kontakt til sundhedsmyndighederne i henholdsvis Sverige, Malta og Frankrig.

Pr. dags dato har Sundhedsstyrelsen modtaget vedlagte dokumenter fra Sverige samt Frankrig. Efter gentagende fors√łg har det ikke v√¶ret muligt, at f√• svar fra Malta.

Sverige oplyser at de har f√łlgende vejledninger:
  • God v√•rd av vuxna med k√∂nsdysfori ‚Äď Nationellt kunskapsst√∂d
  • God v√•rd av barn och ungdomar med k√∂nsdysfori ‚Äď Nationellt kunskapsst√∂d
  • Till dig med k√∂nsdysfori
  • Till dig som m√∂ter personer med k√∂nsdysfori i ditt arbete

Metodebeskrivning og vidensgrundlag for henholdsvis God v√•rd av vuxna med k√∂nsdysfori samt God v√•rd av barn och ungdomar med k√∂nsdysfori kan tilg√•s via det svenske Socialsstyrelsens hjemmeside p√• f√łlgende link:

http ://www. socialstyrelsen .se/ jamlikhalsavardochomsorg/sarskildagrupper/personermedkonsdysfori [Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]

Hvorfra det ligeledes er muligt, at tilgå vedlagte vejledninger.

Frankrig oplyser, at de har f√łlgende dokument:

  • Situation actuelle et perspectives d‚Äô√©volution de la prise en charge du transsexualisme

Som kan tilgås via det franske Haute Autorité De Santé:
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_894315/fr/situation-actuelle-etperspectives-d-evolution-de-la-prise-en-charge-medicale-du-transsexualisme-enfrance‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Vedhæftninger til svaret

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og det forel√łbige og det endelige svar.
Sp√łrgsm√•let og det forel√łbige svar i pdf-format hos Folketinget.
Sp√łrgsm√•let og det endelige svar i pdf-format hos Folketinget.