Spgsm. 499 af 10. januar 2011 om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet. Svar 20. januar 2011.

Vist 237 gange.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 499 – REU, Alm. del 2010-11 – om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren bekræfte, at man allerede tidligere har fjernet kodningsregler fra personnummeret, nærmere bestemt modulus 11 kontrollen, og at der derfor ikke i sig selv er noget til hinder for at fjerne kodningsregler.

På udvalgets vegne
Peter Skaarup
formand

Svar
Jeg kan oplyse, at et personnummer som udgangspunkt fortsat tildeles med modulus 11 kontrol, men jeg kan samtidigt bekr√¶fte, at CPR-systemet siden √•r 2000 har v√¶ret indrettet s√•ledes, at det er muligt at udstede personnumre, der ikke opfylder modulus 11 kontrollen, hvis der er datoer, hvor der ikke kan dannes et tilstr√¶kkeligt antal personnumre, der opfylder denne kontrol. Det f√łrste personnummer, der ikke opfyldte modulus 11 kontrollen, blev tildelt i 2007, og der er indtil nu tildelt 18 s√•danne personnumre.

Jeg kan herudover oplyse, at alle aftagere af data fra CPR forud for ændringen af CPR i 2000 blev orienteret om den fremtidige mulighed for, at der kunne udstedes personnumre, der ikke opfylder modulus 11 kontrollen, således at de kunne indrette deres it-systemer derpå. Offentlige myndigheder og private virksomheder anvender imidlertid fortsat i vidt omfang modulus 11 kontrollen i deres it-systemer.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om, hvorvidt der er noget til hinder for at fjerne k√łnsangivelsen i personnummeret, kan jeg henvise til min besvarelse den 30. august 2010 af sp√łrgsm√•l 1395 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgms√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.