Spgsm. 5 af 28. november 2013 om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Svar 18. december 2013.

Vist 181 gange.

Christiansborg

Christiansborg
Ligestillingsudvalget,
LIU har den 28. november 2013 stillet spørgsmål 5 – Alm. del 2013-14 – om status
for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Justitsminister, Karen HÌkkerup svarede den 12. december 2013. Svaret offentliggjort den 18. december 2013.

Spørgsmül:
Vil ministeren redegøre for status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte, og vil ministeren i forlÌngelse heraf oplyse baggrunden for, at Institut for Menneskerettigheder ikke er inddraget i arbejdsgruppens arbejde?

Svar:
Ifølge arbejdsgruppens kommissorium skal arbejdsgruppen afslutte sit arbejde inden udgangen af 2013. Det forventes, at arbejdsgruppen kan overholde denne tidsfrist.

Arbejdsgruppen er i overensstemmelse med kommissoriet sammensat af reprÌsentanter fra Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Det fremgür videre af kommissoriet, at arbejdsgruppen kan inddrage ekspertise i sit arbejde. Arbejdsgruppen har ikke fundet anledning til at inddrage Institut for Menneskerettigheder i arbejdet.

Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Svaret i pdf-format.