Spgsm. 534 den 28. februar 2014 om WHO’s arbejde vedr. transk√łnnede og diagnoser. Svar 26. marts 2014.

Vist 92 gange.
Sundhedsudvalget bad som sp√łrgsm√•l nr. 534 – SUU, Alm. del – om en redeg√łrelse om WHO‘s arbejde vedr√łrende transk√łnnede og diagnoser fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 26. marts 2014.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for WHO‘s arbejde vedr√łrende transk√łnnede og diagnoser?

Svar
Til brug for besvarelse af sp√łrgsm√•let har jeg indhentet nedenst√•ende oplysninger fra Statens Serum Institut, som jeg kan henholde mig til:

Statens Serum Institut har konsulteret kolleger i de √łvrige nordiske lande i dette sp√łrgsm√•l med henblik p√• at f√• en opdateret beskrivelse af status for WHO‚Äôs arbejdsproces med ICD-11. Statens Serum Institut har dr√łftet sagen med Sundhedsstyrelsen, som ikke har yderligere oplysninger.

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), er en international standard, der indeholder koder og kodetekster, der klassificerer diagnoser og andre årsager til kontakt med sundhedsvæsenet. Den udgives af WHO og bruges til at kunne overvåge forekomsten og udbredelsen af sygdomme og andre sundhedsproblemer og anvendes således til statistik, epidemiologi, kliniske formål, planlægning og administration indenfor sundhedsvæsenet foruden forebyggelse og forskning. Den aktuelle version er den 10. revision, ICD-10, og WHO er i gang med et stort revisionsarbejde af klassifikationen.

Der p√•g√•r s√•ledes for tiden et arbejde p√• internationalt hold med en ny revision af WHO‚Äôs ICD, ICD-11. Aktuel status for WHO‚Äôs ICD-11 er, at der arbejdes med tanken om et s√¶rligt ‚ÄĚ Sexual Health Chapter‚ÄĚ. Til revisionsprocessen er knyttet en r√¶kke faglige ekspertgrupper og flere af disse vil v√¶re involveret i review af dette kapitel. Der er desuden planer om feltstudier af klassifikationens anvendelighed.

‚ÄĚSexual Health Chapter‚ÄĚ, som bl.a. forventes at omfatte koder for transk√łnnede, har v√¶ret genstand for megen diskussion og lobbyvirksomhed. Statens Serum Institut kan oplyse at WHO for nylig har offentliggjort en ny tidshorisont for arbejdet med ICD-11, s√•ledes at f√¶rdigg√łrelsen af den nye version af ICD er udskudt til 2017.

Udskydelsen sker for at give rimelig tid til at f√¶rdigg√łre de tilbagev√¶rende arbejdsopgaver: review, yderligere forslag, ‚Äôfield trials‚Äô, overs√¶ttelse og forberedelserne til overgangen fra den gamle til den nye klassifikation.

Den 9.-13. december 2013 afholdt WHO et arbejdsm√łde, og i den forbindelse konstaterede man f√łlgende: “Sexual Health: This segment will bring all conditions related to sexual / reproductive health related conditions in a single chapter multiple-parent”.

Det betyder at, man etablerer et eget kapitel for seksuel/reproduktiv sundhed.
Begreberne vil desuden også være repræsenterede i andre kapitler, hvor de har relevans.

Den 5. marts 2014 afholdt Revision Steering Group et m√łde og her informerede WHO om, at kapitlet Sexual Health, i lighed med kapitlet om Sleep Disorders, ikke var klart endnu, idet der var behov for yderligere diskussioner og konsultationer, ligesom indholdet kun delvis var fastlagt. Det forventes, at der i l√łbet af maj m√•ned 2014 bliver et udkast klar, s√• man kan l√¶gge det ud p√• iCAT, dvs. p√• WHO‚Äôs hjemmeside.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.