Spgsm. 535. Sundhedsudvalgetspurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2014.

Vist 152 gange.
Sundhedsudvalget bad som sp√łrgsm√•l nr. 535 – SUU, Alm. del – om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 26. marts 2014.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling?

Svar
Til brug for besvarelse af sp√łrgsm√•let har jeg indhentet nedenst√•ende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at styrelsen er ved at f√¶rdigg√łre et udkast til vejledning om udredning og behandling af k√łnsidentitetsproblemer. Vejledningen fastl√¶gger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner og pr√¶ciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som l√¶gen skal udvise if√łlge autorisationsloven [1] ved udredning og behandling af k√łnsidentitetsproblemer.

Form√•let med udredningen af k√łnsidentitetsproblemer at afklare, om der foreligger indikation for k√łnsmodificerende behandling i form af en transseksuel tilstand, samt afklare eventuelle samtidige legemlige eller psykiske lidelser (komorbiditet), der kan kontraindicere behandlingen, herunder ogs√• misbrug og sociale problemer.

Gennemf√łrelse af et k√łnsskifte er en proces med betydelige legemlige og psykiske √¶ndringer for den p√•g√¶ldende person og mulige sociale konsekvenser. De legemlige √¶ndringer kan v√¶re reversible, delvist reversible eller irreversible. I et forl√łb med k√łnsskifte skal processen altid initieres med de √¶ndringer, som er reversible, inden for vejledningens rammer. Hormonbehandling og k√łnskorrigerende kirurgi vil medf√łre irreversible √¶ndringer. Det er derfor vigtigt med en grundig udredning, inden en eventuel behandling p√•begyndes. K√łnsskiftet kan ske til den grad, som den transseksuelle √łnsker, n√•r betingelser og foruds√¶tninger herfor i √łvrigt er opfyldt.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af henvisning til observationsforl√łb, udredning og behandling af voksne, udredning og behandling af b√łrn og unge under 18 √•r, tilskud til behandling med k√łnshormoner og tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte.

Sundhedsstyrelsen forventer – efter dr√łftelse med LGBT og FATID – at sende udkastet til vejledning i h√łring i l√łbet af for√•ret.

For god ordens skyld bem√¶rkes det, at der pt. er et udkast til lovforslag i h√łring, hvori der foresl√•s √¶ndrede kriterier for kastration, da det nuv√¶rende kriterium i sundhedslovens ¬ß 115, hvorefter ans√łgerens k√łnsdrift skal medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse for, at der kan gives tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, har vist sig vanskeligt at anvende for de l√¶ger, der skal vurdere, om kriterierne for tilladelse til kastration er til stede. Hertil kommer, at begrebet ‚ÄĚbetydelige sj√¶lelige lidelser‚ÄĚ er fra en tid, hvor
b√•de termer og den l√¶gefaglige vurdering af transseksuelle var v√¶sentlig anderledes end i dag. Med henblik p√• at anvende et mere retvisende kriterium p√•t√¶nkes det derfor foresl√•et at √¶ndre reglerne, s√•ledes at en person kan f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgeren er transseksuel, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format hos Folketinget.

Note
  1. [Retur] Bekendtg√łrelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)