Spgsm. 538 af 2. september 2008 om behandling på sygehuse i andre EU-lande. Svar 7. oktober 2008.

Vist 143 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 2. september 2008 sp√łrgsm√•l 538 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om ret til behandling p√• sygehuse i andre EU-lande til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. oktober 2008.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oplyse om, hvad Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har gjort for at oplyse de danske borgere om deres rettigheder til at modtage behandling på sygehuse i andre EU-lande.

Svar
Borgere henvender sig prim√¶rt til regionernes patientkontorer, hvis de har sp√łrgsm√•l om deres ret til sygehusbehandling, herunder i udlandet. Patientkontorerne har en lovm√¶ssig pligt til at oplyse herom, og til at bist√• patienter, som ikke kan tilbydes rettidig behandling og derfor m√•tte √łnske behandling i et andet EU-land med at benytte denne mulighed.

Ministeriet har ved brev af 27. marts 2007 givet en grundig og generel information til alle regioner og Danske Regioner om EF-Domstolens retspraksis med hensyn til patienters ret til behandling i EU i anledning af en konkret sag. Regionerne fik i den konkrete sammenh√¶ng oplyst, at de p√• baggrund af EF-dommene var forpligtede til at refundere udgifter til b√łrns √łreoperation (cochlear implant) i et andet medlemsland, som for√¶ldre havde afholdt, efter denne behandling var blevet anerkendt af Sundhedsstyrelsen men ikke tilbudt rettidigt her i landet, hvis for√¶ldrene havde s√łgt, men f√•et afslag p√• refusion af disse udgifter.

Ministeriet har desuden i andre konkrete sammenhænge oplyst om patienters ret til behandling i EU.

Med den almindelige prioritering af ventelistepatienter, det frie sygehusvalg, det udvidede frie sygehusvalg efter 1 m√•ned og maksimale ventetider ved livstruende kr√¶ft- og hjertesygdomme har vi generelt givet danske patienter markant kortere ventetider, end der f√łlger af EU-dommenes kriterium om rettidighed.

Der er derfor relativt få patienter, som har behov for at benytte sig af muligheden for behandling i et andet EU-land.

Regeringen frems√¶tter imidlertid i begyndelsen af oktober lovforslag om suspension af det udvidede frie sygehusvalg indtil 30. juni 2009. Det sker for at f√łlge op p√• regeringens aftale med Danske Regioner om regionernes √łkonomi for 2009 om afvikling af den pukkel, der opstod i k√łlvandet p√• for√•rets konflikt p√• sundhedsomr√•det. Aftalen er at regionerne prioriterer de patienter, der er mest syge og har ventet l√¶ngst.

Det kan imidlertid ikke helt udelukkes, at det her kan blive relevant for lidt flere patienter at s√łge behandling i et andet EU-land. Derfor vil regeringen i forbindelse med suspensionen iv√¶rks√¶tte en m√•lrettet informationsindsats om EF-retten i november m√•ned.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.