Spgsm. 583 af 3. februar 2011 om de juridiske forskelle på personer, der har indgået ægteskab henhv. registreret partnerskab. Svar 1. marts 2011.

Vist 95 gange.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Bente Dahl (RV) sp√łrgsm√•l nr. 583 – REU, Alm. del 2010-11 – om oversendelse af en oversigt over de juridiske forskelle p√• personer, kvinder og m√¶nd, der har indg√•et √¶gteskab og personer, kvinder s√•vel som m√¶nd, der har indg√•et et registreret partnerskab, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 1. marts 2011.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oversende en oversigt over de juridiske forskelle på personer, kvinder og mænd, der har indgået ægteskab og personer, kvinder såvel som mænd, der har indgået et registreret partnerskab.

Svar
Justitsministeriet kan oplyse, at et registreret partnerskab med få undtagelser har samme retsvirkninger som et ægteskab.

Undtagelserne er f√łlgende:
1) Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder s√¶rlige regler om den ene part i et √¶gteskab bestemt ved dennes k√łn, finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab.

P√• det familieretlige omr√•de omfatter det f√łlgende bestemmelser:
¬ß 11, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 37 af 5. januar 1995 om √¶gteskabets retsvirkninger med senere √¶ndringer (retsvirkningsloven), indeholder en bestemmelse om hustruens ret til at indg√• retshandler ’til fyldestg√łrelse af sit s√¶rlige behov’ p√• begge √¶gtef√¶llers ansvar.

§ 53, stk. 1, i retsvirkningsloven, indeholder endvidere en bestemmelse om, at loven finder anvendelse på en ægtepagt indgået i udlandet, hvis ægtemanden har bopæl i Danmark.

Lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse finder fortsat anvendelse p√• fraseparerede og fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension p√• grundlag af en separation eller skilsmisse meddelt f√łr 1. januar 2007, jf. ¬ß 15, stk. 1, og ¬ß 16 i lov nr. 484 af 7. juni 2006 om bevarelse af ret til √¶gtef√¶llepension ved separation og skilsmisse med senere √¶ndringer.

¬ß 1, stk. 1, i b√łrneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001 med senere √¶ndringer, indeholder en bestemmelse om, at √¶gtemanden som udgangspunkt anses for at v√¶re far til et barn, der f√łdes af en gift kvinde (den s√•kaldte pater-est-regel). B√łrneloven er i √łvrigt kendetegnet ved regler, som bygger p√•, at undfangelse af et barn biologisk set n√łdvendigg√łr en kvinde og en mand. Lovens regler drejer sig s√•ledes i vidt omfang om fastl√¶ggelse af faderskabet til et barn (der vil kun sj√¶ldent v√¶re tvivl om moderskabet til et barn).

Justitsministeriet har den 3. februar 2011 anmodet samtlige ministerier om at oplyse, om der p√• ministeriernes omr√•der findes regler, som indeholder bestemmelse om den ene part i et √¶gteskab bestemt ved dennes k√łn, og som derfor ikke finder anvendelse p√• det registrerede partnerskab. Hvis svarene fra de andre ministeriet giver anledning hertil, vil Justitsministeriet vende tilbage over for Folketingets Retsudvalg.

2) Bestemmelser om ægteskaber i internationale traktater finder som udgangspunkt ikke anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre de andre stater, der har tiltrådt aftalen, tilslutter sig dette.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.