Spgsm. 584 den 9. maj 2016 om IMR’s anbefaling om en national handlingsplan for bek√¶mpelse af hadforbrydelser. Svar 6. juni 2016.

Vist 83 gange.
Retsudvalget stillede den 9. maj 2016 efter √łnske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) sp√łrgsm√•l 584 – Samling: 2015-16 – om hvordan regeringen vil leve op til Institut for Menneskerettigheder (IMR) anbefaling nr. 7 “National handlingsplan for bek√¶mpelse af hadforbrydelser“, til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 6. juni 2016.
Sp√łrgsm√•let omfatter de af de 10 vigtigste anbefalinger p√• side 5 i Institut for Menneskerettigheders “Beretning 2015-16‚ÄĚ, som h√łrer under Justitsministeriet.
Af svaret fremg√•r, at der var 3 anbefalinger, som h√łrer under Justitsministeriet, hvoraf anbefaling nr. 7 var den eneste transrelaterede.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren give en udf√łrlig redeg√łrelse for, om og hvordan regeringen vil leve op til ‚ÄĚMenneskerettighedsr√•dets 10 vigtigste anbefalinger‚ÄĚ, jf. ‚ÄĚMenneskerettigheder p√• dagsordenen ‚Äď Beretning 2015-16‚ÄĚ (side 5) fra Institut for Menneskerettigheder, p√• de punkter, der h√łrer under ministerens ressortomr√•de?

Svar (Anbefaling nr. 7. Anf√łrt som pkt. 4 p√• side 5 i svaret).
Vedr√łrende anbefalingen om en national handlingsplan for bek√¶mpelse af hadforbrydelser kan Justitsministeriet oplyse om den politim√¶ssige indsats, at Rigspolitiet primo 2015 overtog det overordnede ansvar for indsatsen mod hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste, herunder ansvaret for udarbejdelse af √•rlige opg√łrelser over antallet af hadforbrydelser. I den forbindelse har Rigspolitiet overvejet, hvordan monitorering af omr√•det fremadrettet kan styrkes.

P√• den baggrund har Rigspolitiet etableret en landsd√¶kkende monitoreringsordning vedr√łrende hadforbrydelser, der tr√•dte i kraft den 2. november 2015. Monitoreringsordningen har til form√•l at tilvejebringe mere viden om problemets reelle omfang og udvikling samt at sikre den rigtige h√•ndtering af sagerne. Samtidig vil monitoreringsordningen kunne danne grundlag for overvejelser om, hvordan den nationale politim√¶ssige og forebyggelsesm√¶ssige indsats p√• hadforbrydelsesomr√•det mest hensigtsm√¶ssigt tilrettel√¶gges og udf√łres.

Jeg ser på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart behov for at udarbejde en særskilt national handlingsplan til bekæmpelse af hadforbrydelser.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Omtale af “Menneskerettigheder p√• dagsordenen – beretning 2015-16” hos Institut for Menneskerettigheder.
“Menneskerettigheder p√• dagsordenen – beretning 2015-16” hos Institut for Menneskerettigheder i pdf-format.