Spgsm. 589 af 23. februar 2018 om FN har pütalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte medicinske indgreb pü smü og større børn med variationer i kønskarakteristika til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. Svar 23. marts 2018.

Vist 91 gange.

Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmĂĽl 589 – Samling: 2017-18 – om ministeren kan be- eller afkrĂŚfte, om FN har pĂĽtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af bĂĽde kirurgisk og hormonel karakter pĂĽ smĂĽ og større børn med variationer i kønskarakteristika, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, Venstre, der svarede den 23. marts 2018.

Spørgsmül
Ministeren bedes be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, og i bekræftende fald bedes ministeren kommentere på FN’s kritik?

Svar
I Danmark er det forbudt at udføre kosmetisk behandling, forstüet som korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende inikation, eller behandling, der som hovedformül har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet, pü personer under 18 ür, jf. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling. Lovens ord er klar, og Sundhedsstyrelsen har oplyst mig, at det er deres klare indtryk, at reglerne nøje overholdes i Danmark.

Jeg kan oplyse, at FN-organerne WHO, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA og UNICEF generelt har kritiseret kosmetiske og unødvendige operationer på spædbørn. Denne kritik blev fremsat i en erklæring: ”Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization” i maj 2014. Kritikken var helt generel, og ikke møntet på noget bestemt land. Der var således ikke er tale om en direkte kritik af Danmark.

Jeg kan også oplyse, at FN’s komité mod tortur i sine ”Konkluderende observationer af samlingen af den sjette og syvende periodiske rapport om Danmark” (SUMs egen oversættelse af: Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Denmark) fra februar 2016 har udtrykt bekymring over unødvendig og irreversible behandling og kirurgi på mindreårige (inden de fylder 15 år) intersex personer. Rapporten er tilgængelig på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ift. til komiteens bekymring over unødvendige og irreversible behandling og kirurgi pü mindreürige, sü kan jeg oplyse, at regionerne har oplyst Sundhedsstyrelsen, at der ikke fortages unødvendige og irreversible behandling eller kirurgi pü mindreürige.

Jeg kan videre oplyse, at FN’s Børnekomité i oktober 2017 kom med en række anbefalinger til Danmark herunder at sikre, at ingen børn udsættes for unødvendig medicinsk eller kirurgisk behandling, og at der iværksættes en undersøgelse af hændelser til kirurgisk og anden medicinsk behandling af intersexbørn uden informeret samtykke.

Ift. til Børnekomiteens anbefaling om at sikre, at ingen børn udsÌttes for unødvendige og irreversible behandling og kirurgi, er jeg helt enig, og som det fremgür af ovenstüende er det ogsü klart forbudt at udføre kosmetiske operationer pü børn og unge under 18 ür.

Ift. til Børnekomiteens anbefaling om at ivÌrksÌtte en undersøgelse af hÌndelser til kirurgisk og anden medicinsk behandling af intersexbørn uden informeret samtykke, sü kan jeg oplyse, at der i Danmark er forbud mod at lave irreversible medicinsk eller kirurgisk behandling af børn uden forÌldrenes informerede samtykke. Behandling af børn og unge skal altid ske med informeret samtykke, med mindre der er tale om et øjeblikkeligt behandlingsbehov som beskrevet i sundhedslovens § 19. Samtykket gives af barnets forÌldre eller vÌrge, men en patient, der er fyldt 15 ür, kan selv give informeret samtykke til behandling efter bestemmelserne i sundhedslovens§ 17.

ForÌldre modtager derfor omfattende information og er altid involveret i beslutningen, inden der foretages en nødvendig medicinsk eller kirurgisk behandling.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.