Spgsm. 6, B 7 fra SUU den 2. marts 2016 om transdiagnosekoder kan flyttes til en anden placering i uændret form. Svar 31. marts 2016.

Vist 151 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 2. marts p√• foranledning af Flemming Møller Mortensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 6 – Samling: 2015-16 – om transdiagnosekoder kan flyttes til en anden placering i u√¶ndret form, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 31. marts 2016.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren redeg√łre for, om Danmark kan foretage en flytning af de eksisterende diagnosekoder i u√¶ndret form for transk√łnnethed fra den nuv√¶rende placering i klassifikationssystemet [1] til et andet afsnit, evt. et nyetableret afsnit?

Svaret
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen. Styrelsen oplyser i sit bidrag f√łlgende.

‚ÄĚVed den 43. Verdenssundhedskongres i 1989, hvor Danmark deltog, blev det vedtaget at f√łlge anbefalingerne fra den internationale konference International Conference for the Tenth Revision of the International Classification of Diseases (ICD-10). Anbefalingerne drejede sig om den detaljerede liste af tre-karakterers kategorier og 4-karakters underkategorier (der udg√łr ICD-10), samt reglerne og instruktionerne for definitioner og rapporteringskrav i forhold til tilgrundliggende d√łds√•rsag og hoveddiagnosen ‚Äď i dansk sammenh√¶ng kaldet aktionsdiagnosen.

Det er s√•ledes ikke en l√łsning i overensstemmelse med beslutningen i WHO at flytte koder fra et sted i klassifikationen til et andet sted. Hensigten med vedtagelsen af ICD-10 var blandt andet at styrke muligheden for internationalt samarbejde og et styrket fundament for sundhedsdata og forskning, hvilket for transk√łnnede vil bortfalde ved en √¶ndring af diagnosekoden for transseksualisme. Yderligere vil en flytning af koder fra et afsnit til et andet g√• ud over mulighederne for international sammenlignelighed og for kommunikation over gr√¶nser blandt fagpersoner, idet koden F64 for transseksualisme vil forsvinde fra danske dataleverancer.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen

Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Note af Tina Thranesen

  1. [Retur] Der er to klassifikationssystemer.
    1. WHO’s betegnet ICD-10.
    2. Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).