Spgsm. 620 den 3. marts 2017 om klager over privatpraktiserende speciall√¶gers k√łnshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.

Vist 453 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter √łnske fra Flemming M√łller Mortensen (S) sp√łrgsm√•l 620 – Alm. del Samling: 2016-17 – om om klager over privatpraktiserende speciall√¶gers k√łnshormonbehandling af transpersoner, til sundhedsminister, Karen Ellemann, der svarede den 31. marts 2017. Svaret offentliggjort den 3. april 2017.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oplyse, om der forud for den 23. november 2012 er indgivet klager over privatpraktiserende speciall√¶gers k√łnshormonbehandling af transpersoner, og i bekr√¶ftende fald hvor mange klager der dels er indgivet og dels er behandlet, klagernes indhold og indholdet af afg√łrelserne.

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser f√łlgende:
Styrelsen for Patientsikkerheds sagsregister indeholder ikke en s√• detaljeret registrering i de enkelte klagesager om klagernes indhold, at det er muligt at s√łge p√• det efterspurgte klagetema.

Styrelsens har derfor ikke kunnet finde frem til andre klagesager, end de fire sager, som er n√¶vnt i besvarelsen af sp√łrgsm√•l 621.

I disse fire sager har disciplinærnævnet fundet anledning til kritik med indskærpelse over for lægen.

Det er ikke muligt at s√łge l√¶ngere tilbage end 2004 i Klagecentrets elektroniske system.

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.