Spgsm. 622 den 3. marts 2017 om dokumentation for, hvorfor k√łnshormonhandling af transpersoner betegnes som h√łjt specialiseret. Svar 31. marts 2017.

Vist 280 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter √łnske fra Flemming M√łller Mortensen (S) sp√łrgsm√•l 622 – Alm. del Samling: 2016-17 – om hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen l√¶gger til grund for, at k√łnshormonbehandling af transpersoner betegnes som h√łjt specialiseret, til sundhedsminister, Karen Ellemann, der svarede den 31. marts 2017. Svaret offentliggjort den 3. april 2017.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen l√¶gger til grund for, at k√łnshormonbehandling af transpersoner betegnes som Karen Ellemann specialiseret.

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser f√łlgende:
Sundhedsstyrelsen finder, at den sundhedsfaglige hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling ikke kan l√łses monofagligt. Det samlede sundhedsfaglige tilbud skal v√¶re helhedsorienteret og sammenh√¶ngende, og foruds√¶tter et st√¶rkt tv√¶rfagligt samarbejde. De involverede sundhedspersoner skal have erfaring og s√¶rlige kompetencer ift. r√•dgivning, udredning og behandling af k√łnsidentitetsforhold, og det faglige samarbejde kan med fordel forankres i et fast multidisciplin√¶rt team med j√¶vnlige konferencer.

K√łnsmodificerende medicinsk behandling (k√łnshormonbehandling) kan have irreversible effekter og potentielle skadevirkninger, og foruds√¶tter derfor en grundig faglig vurdering af indikation og evt. kontraindikationer. Denne vurdering skal varetages af fagpersoner, med s√¶rlig erfaring og kompetencer, og i et tv√¶rfagligt regi som beskrevet. Ud fra et fastlagt opf√łlgningsprogram kan hele eller dele af vedligeholdelsesbehandlingen og kontrollen varetages p√• andet sygehus, speciall√¶gepraksis eller hos egen l√¶ge. Sundhedsstyrelsen har i denne sammenh√¶ng taget udgangspunkt i s√•vel videnskabelig litteratur som g√¶ldende praksis i andre lande, vi sammenligner os med. V√¶sentligst at n√¶vne er den faglige retningslinje ‚ÄôStandards of Care‚Äô (SOC) som er udsendt af the World Professional Association for Transgender Health (WPATH)). Sundhedsstyrelsen har desuden inddraget faglige anbefalinger fra lande som Storbritannien og Sverige.

I henhold til SOC b√łr hormonbehandling af transk√łnnede ske med udgangspunkt i et helhedsorienteret tilgang til den person, der skal behandles og i en tv√¶rfaglig kontekst, s√• det sikres, at de √¶ndringer der vil ske med personen som f√łlge af hormonbehandlingen kan underst√łttes s√•vel fysisk som psykisk og socialt. Videre anbefaler SOC, at der er foretaget b√•de somatisk, psykisk og social udredning, f√łr hormonbehandling iv√¶rks√¶ttes.

For regionale sygehuse, og for offentligt finansierede sygehusydelser ved private akt√łrer, fasts√¶tter Sundhedsstyrelsen kriterier og godkender varetagelse af specialfunktioner, som er beskrevet i de til enhver tid g√¶ldende specialevejledninger [1].

Autorisationslovens bestemmelser om omhu og samvittighedsfuld g√¶lder generelt b√•de for offentligt finansierede sygehusydelser, for sygesikringsfinansierede ydelser og for privatfinansierede ydelser ved speciall√¶ge, privathospital, klinik m.v. Bestemmelserne om omhu og samvittighedsfuldhed er pr√¶ciseret i Sundhedsstyrelsens til enhver tid g√¶ldende vejledninger, herunder vejledning vedr. k√łnsidentitetsforhold. Privatklinikker m.v. vil s√•ledes kunne varetage k√łnsmodificerende medicinsk behandling indenfor rammer, som defineret i vejledningen.

Fsva. de offentligt finansierede sygehustilbud er et grundl√¶ggende udgangspunkt for specialeplanl√¶gningen, at ‚ÄĚ√łvelse g√łr mester‚ÄĚ; dvs. at kvaliteten bliver bedre, hvis den sundhedsfaglige erfaring og antallet at behandlinger samles.

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en revideret specialeplan, som tr√¶der i kraft juni 2017, og som har defineret f√łlgende specialfunktion i specialet gyn√¶kologi og obstetrik, med godkendelse af Rigshospitalet og √Ölborg Universitetshospital:

K√łnsidentitetsforhold hos personer med √łnske om sundhedsfaglig vurdering og behandling, herunder √łnske om k√łnsmodificerende behandling. Omfatter ogs√• fjernelse af livmoder og √¶ggestokke samt andre indgreb p√• k√łnsorganer der foretages mhp. k√łnsskifte.

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens godkendelse af specialfunktioner er regionernes ans√łgninger, og ved godkendelse af de to sygehuse har Sundhedsstyrelsen bl.a. taget hensyn til behovet for geografisk spredning af tilbud samtidig med, at styrelsen har bem√¶rket, at der for denne h√łjtspecialiserede funktion vurderes at v√¶re ca. 200 ny-henviste personer pr. √•r. S√•fremt antallet af ny-henviste personer stiger kan styrelsen, p√• lige fod med √łvrige specialfunktioner, udvide antallet af godkendte sygehusmatrikler eller nedgradere specialiseringsniveauet.

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Karen Ellemann

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] “de til enhver tid g√¶ldende specialevejledninger
    Specialeplan 2010 med specialevejledninger.
    Specialeplan 2017 med specialevejledninger.