Spgsm. 636 af 24. april 2008 om antallet af d√łmte for hate-crimes. Svar den 30. maj 2008.

Vist 89 gange.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 sp√łrgsm√•l 636 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om antallet af d√łmte for hate crimes til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 30. maj 2008.

Sp√łrgsm√•l
Hvor mange er siden 2003 d√łmt for hate-crimes, og er der en gennemg√•ende tendens i disse sager i forhold til ugerningens karakter?

Svar
Som det fremg√•r af Justitsministeriets besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 635 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del), er der for s√• vidt ang√•r sager om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b etableret en ordning, hvorefter endelige domme, herunder frifindende domme, er tilg√¶ngelige p√• Rigsadvokatens hjemmeside (www.rigsadvokaten.dk [1]) i anonymiseret form. Registret opdateres l√łbende og indeholder i dag oplysning om 46 domme vedr√łrende overtr√¶delse af straffelovens
§ 266 b i perioden fra 2000 til seneste opdatering den 21. april 2008.

En gennemgang af de refererede domme viser, at samtlige sager omhandler udtalelser mv., der vedr√łrer race, hudfarve, nationale oprindelse eller tro, hvorimod ingen af de refererede domme omhandler andres seksuelle orientering.

Rigsadvokaten har endvidere oplyst, at sager, hvori der er rejst tiltale efter straffelovens ¬ß 266 b i perioden 2004-2008, fordeler sig som f√łlger:

√Ör Antal sager, hvori der er rejst tiltale Antal tiltalte personer Antal sager, hvori der er sket domf√¶ldelse Antal sager, der er afgjort med b√łdeforl√¶g Antal sager, hvori der er sket frifindelse
2004 * 3 4 1   1
2005 3 3 3    
2006 6 6 5 1  
2007 ** 8 9 4   1
2008 *** 2 2   1  
Total 22 24 16 2 2

*) √Čn sag er afgjort med tiltalefrafald efter retsplejelovens ¬ß 722, stk. 1, nr. 4, jf. ¬ß 89.
**) √Čn sag er afgjort med tiltalefrafald efter retsplejelovens ¬ß 722, stk. 1, nr. 7, jf. ¬ß 2, nr. 4, i bekendtg√łrelse nr. 621 af 25. juni 2001, idet tiltalte allerede var id√łmt en behandlingsdom. To sager er endnu ikke endeligt afgjorte.
***) √Čn sag er endnu ikke endeligt afgjort.

Med hensyn til sager om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 (om gerninger, der har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende), samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. henvises til Rigsadvokatens redeg√łrelse herom, der i dag er sendt til Folketingets Retsudvalg, jf. besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 635 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del).

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] www.rigsadvokaten.dk
    Rigsadvokatens hjemmeside er lagt ind under en fælles hjemmeside for anklagemyndigheden: www.anklagemyndigheden.dk
    Rigsadvokatens register med endelige herunder frifindende domme. Registret opdateres l√łbende.
    Registret som pdf-format hos Rigsadvokaten.