Spgsm. 66. af 24. oktober 2012 – SUU bilag 476 – om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske “Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”. Svar den 19. november 2012.

Vist 76 gange.
Den 24. oktober 2012 stillede Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg spørgsmĂĽl 66 – Alm. del 2012-13 – om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, til sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag, der svarede den 19. november 2012.

Spørgsmül
Vil ministeren forholde sig til den norske regerings handlingsplan for “Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, jf. SUU alm. del – bilag 476 (2011-12), herunder om muligheden for at udarbejde en lignende handlingsplan i Danmark?

Svar
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de synspunkter om mangfoldighed og ligestilling, der ligger bag den norske regerings handlingsplan. Arbejdet med at fremme mangfoldighed og sÌtte ind over for diskriminering hører imidlertid under ligestillingsministerens ressort.

For sü vidt angür handlingsplanens elementer vedrørende homoseksuelles, biseksuelles og transpersoners sundhedsforhold kan jeg oplyse, at der ikke i Danmark i samme omfang som i Norge har vÌret rettet sÌrligt fokus pü sundhedsproblemer relateret til det at vÌre lesbisk, bøsse, biseksuel eller transperson. Der er derfor heller ikke ivÌrksat den vifte af initiativer som i Norge.

Ud fra en grundlæggende forståelse af, at de nævnte problemstillinger må kunne imødekommes inden for de generelle sundhedstilbud til hele befolkningen, finder jeg imidlertid ikke umiddelbart, at vi i Danmark skal udarbejde en lignende handlingsplan – også fordi en sådan handlingsplan i sig selv af nogle kan opfattes som diskriminerende over for denne persongruppe.

Regeringen har i regeringsgrundlaget meldt ud, at man ønsker at undersøge muligheden for juridisk kønsskifte uden krav om kirurgisk indgreb. Initiativet, der süledes har fokus pü transpersoners rettigheder, er et udtryk for, at regeringen ønsker at fremme seksuel ligestilling.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bilag 476 – Alm. del 2011-12 – om den norske handlingsplan.
Den norske handlingsplan – Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 – bilag 476 – hos Folketinget i pdf-format.