Spgsm. 666 den 15. marts 2013 om hvordan unders√łgelsen af reglerne om k√łnskorrigerende behandling skrider frem. Svar 17. april 2013.

Vist 50 gange.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 sp√łrgsm√•l nr. 666 ‚Äď Samling: 2012-13 ‚Äď efter √łnske fra Pernille Skipper (EL), om hvordan unders√łgelsen af reglerne om k√łnskorrigerende behandling skrider frem, arbejdsgruppens kommissorium, den svenske Kammarr√§ttens afg√łrelse af 19. december 2012 om, at sterilisation som betingelse for k√łnsskifte strider imod Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, mm., til justitsminister Morten B√łdskov, der svarede den 14. april 2013.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse, hvordan den unders√łgelse af reglerne om k√łnskorrigerende behandling, der bebudes p√• side 66 i regeringsgrundlaget fra oktober 2011, skrider frem, om der er nedsat en arbejdsgruppe, et embedsmandsudvalg eller lignende, hvad gruppens eller udvalgets kommissorium i givet fald er, og om den svenske domstol Kammarr√§ttens afg√łrelse af 19. december 2012 om, at sterilisation som betingelse for k√łnsskifte strider imod Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, og den svenske regerings planer om en lov√¶ndring p√• omr√•det, giver anledning til at fremskynde unders√łgelsen?
(Der henvises til omtale af afg√łrelsen og af den svenske regerings planer p√• Kammarr√§ttens hjemmeside?
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kravetpa-sterilisering-vid-konsbyte-stridermot-Europakonventionen/).‚ÄĚ
[Siden findes ikke mere. Den 8. april 2016. Tina Thranesen.]

Svar
Justitsministeriet kan oplyse, at en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe om juridisk k√łnsskifte blev nedsat i januar 2013. Arbejdsgruppens kommissorium, som tillige er tilg√¶ngeligt p√• Justitsministeriets hjemmeside, vedl√¶gges.

Som det fremg√•r af kommissoriet, forventes arbejdsgruppen at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2013, s√•ledes at der i regeringen kan tages stilling til, om der som opf√łlgning p√• arbejdet skal frems√¶ttes lovforslag i for√•ret 2014.

Afg√łrelsen fra den svenske Kammarr√§tten af 19. december 2012 og den svenske regerings planer om en lov√¶ndring p√• omr√•det giver efter Justitsministeriets opfattelse ikke grundlag for at fremskynde arbejdet.

Der henvises i √łvrigt til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 665 (Alm. del) fra samme sp√łrger.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Bilag til svaret best√•ende af Kommissorium for tv√¶rministeriel arbejdsgruppe om udm√łntning af regeringsgrundlagets afsnit om k√łnsskifte hos Folketinget.