Spgsm. nr. 671 af 10. april 2015 om oversendelse af b√łrne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens talepapir til samr√•dsspgsm. V. Svar den 8. maj 2015.

Vist 66 gange.
Retsudvalget udbad sig via sp√łrgsm√•l nr. 671 – Alm. del 2014-15 – om at f√• oversendt talepapiret, som b√łrne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens anvendte ved besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•l V, hvilket skete den 8. maj 2015.
Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige besvarelse af et samr√•dssp√łrgsm√•l. Bem√¶rk, at det rent juridisk er det, som ministeren udtalte, som er g√¶ldende, selv om der m√•tte hvis der skulle st√• noget andet i talepapiret.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes sende udvalget sit talepapir fra samr√•det den 10. april 2015 vedr√łrende bek√¶mpelse af hadforbrydelser, jf. REU alm. del – samr√•dssp√łrgsm√•l V.

Svar
Jeg vedl√¶gger hermed talepapiret fra samr√•det den 10. april 2015 vedr√łrende hadforbrydelser, jf. REU alm. del ‚Äď samr√•dssp√łrgsm√•l V. Det bem√¶rkes, at det talte ord g√¶lder.

Manu Sareen

Talepapiret

Talepapir til brug for besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•l V (REU alm. del).

Det talte ord gælder

Hadforbrydelser i alle afskygninger er fuldst√¶ndigt uacceptabelt. Det er f√łrst og fremmest et overgreb p√• den enkelte borger, men det er ogs√• et angreb p√• samfundets demokratiske v√¶rdier.

Senest er vi blevet konfronteret med et grusomt eksempel på en terrorhandling med likvideringen af Dan Uzan.
Terrorhandlinger mod enkeltindivider og grupper på baggrund af religion og etnicitet er at tage hadforbrydelser til det ekstreme, og det minder os om, at kampen mod hadforbrydelser langt fra er vundet.

Jeg er enig med justitsministeren i, at vi skal alle være i stand til at færdes frit uden at bekymre os over vores religion, seksualitet eller etnicitet. Ingen skal tvinges til at skjule sin etnicitet. Ingen skal være bange for at ytre sig på baggrund af politisk overbevisning.

I Danmark har vi en stærk demokratisk tradition, hvor vi værner om vores grundlovssikrede rettigheder. Vi har ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og religionsfrihed.

Individuelle rettigheder går hånd i hånd med rummelighed.
Det er afg√łrende, at vi har et samfund, hvor der er plads til alle. Hvor der er plads til forskellighed, og hvor alle kan udfolde sig.

Derfor er hadforbrydelser et angreb p√• os alle. Fordi det er et fors√łg p√• at indskr√¶nke vores muligheder for at leve det liv, vi √łnsker.

Hadforbrydelser er en udfordring, som vi m√• l√łse i f√¶llesskab. Derfor vil jeg gerne kvittere sp√łrgeren for at give os muligheden for at dr√łfte det i dag.

Indsatsen mod hadforbrydelser har to omdrejningspunkter.
Justitsministeren har redegjort for den politimæssige indsats, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på.

Det andet omdrejningspunkt er forebyggelse. Vi skal forebygge, at det overhovedet kommer så vidt, at mennesker i Danmark bliver udsat for en hadforbrydelse.

Og her er vi n√łdt til at arbejde med holdninger. Holdninger til andre mennesker, hvor der er respekt for det udgangspunkt, vi f√łdes ind i. Respekt for etnicitet og religion. Hvor der er respekt for den m√•de, vi √łnsker, at leve vores liv p√•. Og hvor det er risikofrit at udtrykke sig i det offentlige rum.

At arbejde med folks holdninger er en stor udfordring. Det kan v√¶re sv√¶rt at √¶ndre negative holdninger hos potentielle gerningsm√¶nd, som oftest f√¶rdes i milj√łer, hvor holdninger l√łbende bekr√¶ftes og styrkes. B√•de i selve milj√łet, og i de fora p√• de sociale medier, som benyttes.

Den uheldige tendens, vi ser i dag med radikalisering og ekstremisme, er i mange sammenh√¶nge sv√¶r at adskille fra hadforbrydelser. Dybe aversioner mod anderledes t√¶nkende er dybt forankret i ekstremistiske milj√łer, og i praksis vil forebyggelse af hadforbrydelser p√• lang sigt ogs√• v√¶re en forebyggelse af radikalisering og ekstremisme- og omvendt.

De ekstremistiske milj√łer benytter m√•lrettet de muligheder, som ligger i de sociale medier. Hvis vi ser p√• fx Islamisk Stat, er det skr√¶mmende, hvordan de er i stand til at formidle deres budskaber p√• nettet og rekruttere mennesker til at dele deres forskruede verdensbillede.

Hvordan f√•r man s√• brudt det tankes√¶t, som skaber en s√•dan modvilje mod andre mennesker, at det kan medf√łre chikane, vold og i yderste konsekvens drab?

Den tidlige indsats er helt afg√łrende. Folkeskolen spiller en central rolle i forhold til at skabe tolerance og nedbryde fjendebilleder.

Det er vigtigt, at b√łrn i en relativt tidlig alder f√•r opbygget en robusthed, s√• de kan forholde sig kritisk til alle former for information og kan gennemskue, n√•r der er nogen, som fors√łger at p√•virke deres holdninger til andre mennesker i negativ retning.

Socialministeriet st√łtter derfor projektet “Din tro min tro”.
Projektet g√•r ud p√•, at et g√¶stel√¶rerteam best√•ende af en j√łde, en kristen og en muslim tager ud i skoleklasserne.
Form√•let med bes√łget er, at eleverne oplever et levende eksempel p√• samarbejde p√• tv√¶rs af tro. Jeg n√¶vner projektet her, fordi det er med til at fremme tolerance og respekt for andre menneskers religion. Projektet findes i en r√¶kke danske byer i dag, blandt andet i K√łbenhavn, Roskilde og Aarhus.

Jeg ser det som helt centralt, at vi fortsat arbejder for at modvirke fjendebilleder og fremme tolerance. Derfor har vi i ministeriet netop afsat nye midler til en landsd√¶kkende indsats inspireret af erfaringerne fra “Din tro min tro”.

Det er vigtigt, at vi giver skoleelever mulighed for at dr√łfte emner som identitet og religion, fordomme og fjendebilleder, ytringsfrihed og religionsfrihed. Og f√•r forst√•else for, hvilken rolle religion har- og ikke har – i et demokratisk samfund som det danske.

l den forbindelse er det ogs√• relevant at n√¶vne undervisningsmaterialet “Forskellighed og fordomme”, som DIIS (Dansk Institut for International Studier) har udviklet med st√łtte fra mit ministerium. Materialet er en l√¶rebog til grundskolen om intolerance og udkom i januar i √•r. Der har v√¶ret stor eftersp√łrgsel fra skoler over hele landet.

Den påvirkning Рi nogle tilfælde radikalisering Рsom vi ser via internettet er en udfordring, som vi også adresserer med en række initiativer i handlingsplanen til forebyggelse af radikalisering.

Ogs√• her skal vi starte indsatsen meget tidligt. Et af vores nye initiativer er derfor at udvikle et undervisningsmateriale til brug i grundskolen, p√• ungdomsuddannelserne og i fritidsklubber, som helt grundl√¶ggende handler om at udvikle en kritisk tilgang hos vores b√łrn og unge til digital kommunikation.

Det er vigtigt at vi l√łbende har fokus og opm√¶rksomhed p√• at bek√¶mpe hadforbrydelser. l 2016 skal Danmark v√¶re v√¶rt for IDAHO-Forum. [IDAHO st√•r for International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia].

IDAHO-Forum skal styrke opmærksomheden hos politikere, offentligheden og medierne på LGBT-personers rettigheder, anerkendelse og respekt i samfundet.

Vi skal gribe de muligheder, der er for l√łbende at s√¶tte hadforbrydelser p√• dagsordenen, s√• vi f√•r adresseret den udfordring, vi st√•r med.

Det er også vigtigt, at tiltagene mod hadforbrydelser bygger på viden om problemernes omfang og karakter. Regeringen har igangsat en kortlægning af hadforbrydelser i en bred forstand, og den forventes klar til maj i år. Kortlægningen skal afdække omfang og indhold af hadforbrydelser og give os mere viden om motiverne bag hadforbrydelser.

På baggrund af kortlægningen vil vi vurdere, om der er behov for at igangsætte yderligere initiativer. Der kan også blive behov for yderligere analyser på nogle områder. Det ved vi mere om, når kortlægningen er klar.

Alt i alt sætter vi ind på mange fronter med forebyggelse af had og hadforbrydelser, og indsatsen indgår som en vigtig del af det generelle arbejde for antidiskrimination, ligebehandling og forebyggelse af radikalisering.

Jeg mener, at denne brede tilgang er den rigtige, og at vi er godt i gang. Regeringen har fortsat fokus p√• omr√•det, og vi skal l√łbende indhente ny viden, s√• vi ved, om der er brug for at justere indsatserne.

Tak for ordet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•et.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Talepapiret fra justitsminister, Mette Frederiksen i pdf-format hos Folketinget.