Spgsm. 688 den 14. april 2015 om, at anmelderen skal tage stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse. Svar den 19. maj 2015.

Vist 110 gange.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) sp√łrgsm√•l 688 – Samling: 2014-15 – om ministeren vil iv√¶rks√¶tte en √¶ndring af den registrering, s√•ledes at der ved anmeldelsen tages stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 19. maj 2015.

Sp√łrgsm√•l
I forl√¶ngelse af ministerens besvarelse af REU alm. del ‚Äď samr√•dssp√łrgsm√•l V, bedes ministeren oplyse, om ministeren vil iv√¶rks√¶tte en √¶ndring af den registrering, der finder sted ved en politianmeldelse, s√•ledes anmeldere fremover aktivt skal tage stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det forhold, der anmeldes, er en hadforbrydelse.

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚRigspolitiet kan oplyse, at det p√• baggrund af dr√łftelser mellem Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet om, hvordan dansk politis indsats mod hadforbrydelser bedst muligt forankres, er besluttet, at det overordnede ansvar for bek√¶mpelsen af hadforbrydelser, og herunder ogs√• udarbejdelsen af de s√•kaldte ‚ÄĚRACI-rapporter‚ÄĚ, fremover placeres i Rigspolitiets Politiomr√•de.

Rigspolitiets Politiområde vil i forlængelse af sagsområdets overdragelse nærmere overveje, hvordan en egentlig monitoreringsordning kan etableres på området. En sådan ordning vil blandt andet have til formål at tilvejebringe mere viden om problemets omfang og udvikling samt at sikre den rigtige håndtering af sagerne, herunder i forhold til tilrettelæggelsen af den nationale forebyggelsesindsats.

Som led i disse overvejelser vil Rigspolitiet ogs√• se p√• anmeldelsesprocessen p√• hadforbrydelsesomr√•det, herunder p√• politiets registrering af anmeldelserne.‚ÄĚ

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.