Spgsm. 689 den 14. april 2015 om en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.

Vist 100 gange.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) sp√łrgsm√•l 689 – Samling: 2014-15 – om ministerens holdning til en samlet handlingsplan for bek√¶mpelsen af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er ministerens holdning til forslaget fra Institut for Menneskerettigheder om en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser i Danmark?

Svar
Jeg er enig i, at hadforbrydelser skal bekæmpes. Det er vigtigt, at arbejdet hermed foregår på grundlag af viden om problemets omfang og karakter.

Regeringen har derfor igangsat en kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. Kortlægningen skal afdække omfang og karakter af hadforbrydelser og tilvejebringe mere viden om motiverne bag hadforbrydelser.

På baggrund af kortlægningen vil regeringen vurdere, om der er behov for at iværksætte nye initiativer, som skal styrke indsatsen mod hadforbrydelser. Samtidig vil kortlægningen danne grundlag for en vurdering af, om der er behov for yderligere viden, herunder i form af yderligere analyser.

Manu Sareen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.