Spgsm. 707 af 22. april 2009 om mulighed for elektronisk anmeldelse af hate crime til politiet. Svar 4. juni 2009.

Vist 59 gange.
Den 22. april 2009 stillede Retsudvalg p√• foranledning af Marlene Harps√łe (DF) sp√łrgsm√•l 707 – Alm. del 2008-09 – om fornyelse af politiets IT-system POLSAS og brugen af elektronisk borgerbetjening til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. juni 2009.

Sp√łrgsm√•l
I forbindelse med fornyelsen af politiets IT-system POLSAS og brugen af elektronisk borgerbetjening er ministeren da indstillet på at udvide de elektroniske anmeldelser, således at man ikke længere kun kan anmelde cykeltyveri, hærværk og lignende elektronisk, men at man i fremtiden også vil kunne anmelde hadkriminalitet Рde såkaldte hate crimes Рelektronisk via politiets hjemmeside?

Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet f√łlgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil der henvises:

“P√• politiets hjemmeside kan man foretage udvalgte tyverianmeldelser, herunder tyveri af forskellige typer k√łret√łjer og almindeligt tyveri til en v√¶rdi af maks. 8.000 kr. Der kan ogs√• p√• hjemmesiden indgives anmeldelser om b√łrnepornografi, kvindehandel og rufferi samt om sexturisme. Endvidere kan man anmelde mistanke om it-kriminalitet til Rigspolitiets it-efterforskningscenter.

I forbindelse med den nuværende elektroniske anmeldelsesmulighed sker der ikke registrering af, hvorvidt der er mistanke om, at den anmeldte lovovertrædelse kan have karakter af et såkaldt hate crime. Selve motivet for forbrydelsen bliver således ikke registreret, men borgeren har mulighed for at komme med supplerende oplysninger i et tekstfelt tilknyttet den elektroniske anmeldelse. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at medtage et særligt felt på den elektroniske anmeldelse til motivet for den anmeldte lovovertrædelse.

Ved fastl√¶ggelse af muligheden for elektroniske anmeldelser har det v√¶ret Rigspolitiets udgangspunkt, at dette b√łr v√¶re forbeholdt ukomplicerede og klart definerede lovovertr√¶delser som f.eks. tyveri af cykel, knallert, bil m.v. Det er i den forbindelse Rigspolitiets vurdering, at anmeldelse af mere komplekse lovovertr√¶delser, herunder personfarlig kriminalitet, mere hensigtsm√¶ssigt sker via en almindelig anmeldelse til politiet, idet anmelderen/den forurettede i den forbindelse samtidig kan afh√łres af politiet og endvidere orienteres om forskellige sp√łrgsm√•l, der kan opst√• under sagens videre forl√łb. Der kan f. eks. v√¶re tale om muligheden for beskikkelse af bistandsadvokat til den forurettede samt n√łdvendigheden af, at forurettede ogs√• afgiver forklaring i retten som vidne.”

Der kan i √łvrigt henvises til Justitsministeriets besvarelse af 30. marts 2009 af sp√łrgsm√•l nr. S 1708 fra medlem af Folketinget Marlene Harps√łe (DF) samt af 19. maj 2009 af sp√łrgsm√•l nr. 663 fra Folketingets Retsudvalg.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.