Spgsm. 82 den 16. november 2015, om behandlingstiden for transk√łnnede fra den indledende visitation til p√•begyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.

Vist 209 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 16. november 2015 sp√łrgsm√•l 82 ‚Äď SUU Alm. del 2015-16 ‚Äď om den gennemsnitlige behandlingstid for transk√łnnede fra den indledende visitation til p√•begyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 14. december 2015.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oplyse l√¶ngden af den gennemsnitlige behandlingstid for transk√łnnede fra den indledende visitation (udrednings- og observationsforl√łb) til p√•begyndelse af hormonbehandling i sager, hvor Sexologisk Klinik har truffet beslutning om at ordinere hormonbehandling af den transk√łnnede i henholdsvis 2013, 2014 og 2015 (pr. primo november)?

Svar
Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Region Hovedstaden. Region Hovedstaden oplyser i deres bidrag f√łlgende:
‚ÄĚBehandlingen af transk√łnnede personer, der p√•begynder hormonbehandling, f√łlger p√• Sexologisk Klinik et standardforl√łb efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

P√• Sexologisk Klinik best√•r et udredningsforl√łb for transk√łnnede personer af en indledende visitationssamtale (forvisitation) efterfulgt af 7 konsultationer p√• 7 uger (udredningsprogram). Besluttes det, at personen skal have tilbud om henvisning til k√łnshormonbehandling, f√łlges vedkommende efter udredningsprogrammet i et observationsforl√łb med kontakt til Sexologisk Klinik i ¬Ĺ-1 √•r. Sexologisk Klinik kan henvise til hormonbehandling, men ikke ordinere. Ordinationen st√•r gyn√¶kologer for, og der kan ogs√• opleves en ventetid her.

Udredningsprogrammet blev indf√łrt i 2013. Der har v√¶ret en ventetid p√• mellem 6-9 m√•neder fra forvisitation til start af udredningsprogram. Dette skyldes prim√¶rt et stigende antal henviste. Antallet af henvisninger til Sexologisk Klinik er steget siden 2010. I 2010 l√• tallet p√• 80 henvisninger og i 2015 (frem til ultimo sept.) er der henvist 227 personer.

Der er aktuelt h√łjst en m√•neds ventetid fra henvisning til forvisiterende samtale, jf. udredningsretten. De fleste transk√łnnede kommer efter forvisitationen i udredningsforl√łb. Nogle f√• tages der ekstra samtaler med. En lille gruppe afsluttes eller aflyser selv efter de forvisiterende samtaler.

Grundet √¶ndringer i Sundhedsstyrelsens vejledning skal alle transk√łnnede personer, der √łnsker at p√•begynde hormonbehandling, ses p√• Sexologisk Klinik. Dette forventes at betyde et yderligere √łget antal henvisninger. Der kan derudover v√¶re ventetid til 1-√•rs vurderingen efter observationsperioden, p√• grund af kapaciteten til psykologisk testning.

Overordnet f√łlger st√łrstedelen af de henviste, der sk√łnnes at skulle i hormonbehandling, standardforl√łbet. For de personer, hvor dette ikke er tilf√¶ldet, skyldes det oftest, at Sexologisk Klinik er i tvivl om, hvorvidt vedkommende skal i et forl√łb pga. af eventuel psykisk lidelse eller ustabilitet, eller at den transk√łnnede selv forlader programmet.

Sundhedsstyrelsens nye vejledning, hvor det er gjort muligt at henvise en bredere gruppe til hormonbehandling samt indf√łrelse af det nye udredningsprogram, betyder, at der er stor variation i behandlingsforl√łbene ‚Äď og l√¶ngden.
  • Hvis den transk√łnnede ved henvisning er i l√¶geordineret hormonbehandling og denne l√¶ge fx er stoppet med at udskrive hormoner, vil den transk√łnnede i langt de fleste tilf√¶lde blive henvist til hormonbehandling efter forvisitationen og eventuelt 1-2 yderligere samtaler. I de fleste tilf√¶lde sker dette indenfor 1-2 m√•neder.
  • Hvis den transk√łnnede ikke er i hormonbehandling og alene √łnsker hormonbehandling, vil vedkommende i de fleste tilf√¶lde v√¶re henvist hertil ca. 6 m√•neder efter, at udredningsprogrammet er p√•begyndt.
  • Hvis den transk√łnnede √łnsker kirurgi og ikke er i hormonbehandling, gennemg√•r den transk√łnnede et udredningsforl√łb og dern√¶st et observationsforl√łb. Et √•r efter start p√• udredningsforl√łb tages der stilling til, om der kan henvises til hormonbehandling forud for indstilling til kirurgisk indgreb.

I forl√łbene er der en mindre gruppe, der ikke f√•r tilladelse eller kommer ind i et mindre formaliseret forl√łb, fx af mere r√•dgivende karakter. Dette er tilf√¶ldet, hvis det sk√łnnes, at der er omst√¶ndigheder, der g√łr, at vedkommende ikke kan anbefales at indg√• i et forl√łb, eller at vedkommende ikke kan komme til de tilbudte tider.

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) kan ikke i de eksisterende databaser tr√¶kke de efterspurgte data ang. gennemsnitlige behandlingstid for personer, der er p√•begyndt hormonbehandling. I det nuv√¶rende system registreres diagnosekoden ‚Äôk√łnsidentitetsforstyrrelse‚Äô for alle personer i denne m√•lgruppe, men ikke hvilken specifik form for k√łnsmodificerende behandling, der gives (hormonbehandling og mastektomi, kastration og/eller genital plastikkirurgi).

Oplysningerne fremg√•r af patientjournalerne, men de efterspurgte data vil kr√¶ve en manuel opt√¶lling af op imod 400 patientjournaler for at besvare sp√łrgsm√•lene. En s√• omfattende journalgennemgang er ikke muligt inden for tidsfristen.

Region Hovedstadens Psykiatri √łnsker at kunne monitorere omr√•det n√¶rmere og har igangsat et arbejde med at etablere en database. Der er indhentet tilbud p√• etablering af databasen og udviklingsarbejdet g√•r i gang snarest.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.