Spgsm. 823 af 18. marts 2010 til Retsudvalget om anerkendelse af partnerskab indgået i udlandet. Svar den 27. april 2010.

Vist 88 gange.
Den 18. marts 2010 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 823 – Alm. del 2009- 10 – om andre landes regler for anerkendelse af partnerskab til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. april 2010.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes oplyse, hvilke landes regelfasts√¶ttelse ministeren i √łjeblikket er i gang med at unders√łge med henblik p√• at anerkende partnerskab for disse lande. I den forbindelse bedes ministeren oplyse, hvilke lande ministeren forventer at kunne godkende i indev√¶rende kalender√•r, samt hvorn√•r unders√łgelserne forventes at v√¶re afsluttet for hver af de resterende lande.

Svar
Det fremg√•r af ¬ß 2, stk. 2, i lov om registreret partnerskab, at registrering af partnerskab her i landet kun kan ske, hvis en af partnerne har bop√¶l i Danmark og dansk statsborgerskab, eller begge parter har haft bop√¶l i Danmark de sidste to √•r f√łr registreringen.

Lovens ¬ß 2, stk. 3, 1. pkt., sidestiller dog statsborgerskab og bop√¶l i deandre nordiske lande (Finland, Island, Norge og Sverige) med dansk statsborgerskab og bop√¶l her i landet i relation til registrering af partnerskab. I medf√łr af lovens ¬ß 2, stk. 3, 2. pkt., kan justitsministeren endvidere bestemme, at statsborgerskab og bop√¶l i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, skal sidestilles med dansk statsborgerskab og bop√¶l her i landet.

Om der er tale om en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, beror på en samlet vurdering af det pågældende lands lovgivning.

Med hjemmel i lovens ¬ß 2, stk. 3, 2. pkt., er udstedt bekendtg√łrelse nr. 1285 af 8. december 2006 om indg√•else af √¶gteskab med senere √¶ndringer, hvorefter statsborgerskab og bop√¶l i Holland, Belgien og Spanien sidestilles med dansk statsborgerskab og bop√¶l i Danmark.

Familiestyrelsen er for √łjeblikket ved at unders√łge lovgivningen i Portugal, Storbritannien, Tjekkiet og Tyskland med henblik p√• en vurdering af, om bekendtg√łrelsen kan udvides med disse lande. Unders√łgelsen afdisse lande forventes afsluttet i 2010. Familiestyrelsen forventer ogs√• i 2010 at kunne iv√¶rks√¶tte unders√łgelser af yderligere lande.

Det bem√¶rkes, at det kr√¶ver tilbundsg√•ende unders√łgelser af de enkelte landes lovgivning for at f√• samtlige problemstillinger belyst. Det indeb√¶rer blandt andet, at myndighederne i de p√•g√¶ldende lande inddrages, hvilket erfaringsm√¶ssigt kan v√¶re meget ressource- og tidskr√¶vende.

P√• denne baggrund kan Justitsministeriet ikke, f√łr unders√łgelsen af de p√•g√¶ldende landes lovgivning er tilendebragt, udtale sig om, hvorvidt statsborgerskab og bop√¶l i de p√•g√¶ldende lande vil kunne sidestilles med dansk statsborgerskab og bop√¶l i relation til indg√•else af registreret partnerskab.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.