Spgsm. 824 af 18. marts 2010 om reglerne for anerkendelse af partnerskab og ægteskab. Svar den 27. april 2010.

Vist 95 gange.
Den 18. marts 2010 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 824 – Alm. del 2009-10 – om en samlet redeg√łrelse for anerkendelse af partnerskab og √¶gteskab til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. april 2010.

Sp√łrgsm√•l
I forl√¶ngelse af ministeren besvarelse af REU samr√•dssp√łrgsm√•l AG og AH bedes ministeren give en samlet redeg√łrelse for reglerne for anerkendelse af partnerskab og √¶gteskab, herunder en sammenligning af forskelle og lighedermellem reglerne for anerkendelse af partnerskab contra √¶gteskab.

Svar
1. Justitsministeriet kan oplyse, at dansk ret ikke indeholder lovregler om anerkendelse af udenlandske vielser. Den praksis, som domstolene ogadministrative myndigheder f√łlger ved anerkendelse af udenlandske vielser, er imidlertid beskrevet i vejledning nr. 9246 af 20. maj 2009 om anerkendelse af udenlandske vielser.

Af vejledningen fremg√•r bl.a., at et √¶gteskab, der er indg√•et i udlandet,normalt anerkendes i Danmark, hvis f√łlgende betingelser er opfyldt:
 • Vielsen er foretaget af en myndighed eller person, der i det land,hvor vielsen blev foretaget, var bemyndiget til at foretage vielsen.
 • Vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget.
 • Vielsen er ikke ugyldig i det land, hvor den blev foretaget.
 • Vielsen strider ikke mod grundl√¶ggende danske retsprincipper(ordre public), hvilket betyder, at navnlig f√łlgende to betingelserer opfyldt:
  1. Begge parter har været til stede ved vielsen.
  2. Begge parter var fyldt 15 år på vielsestidspunktet.
 • Den myndighed, der skal tage stilling til anerkendelse af en udenlandsk vielse, skal have forelagt forskellige dokumenter og oplysninger, herunder det originale vielsesdokument og dokumentation for registrering af vielsen, hvis registrering er en gyldighedsbetingelse i det p√•g√¶ldende land. Myndigheden skal sikre sig, at vielsesdokumentet er √¶gte gennem legalisering eller apostille p√•tegning.

  Hvis myndigheden er i tvivl om, hvorvidt en udenlandsk vielse kan anerkendes i Danmark, kan myndigheden forel√¶gge sagen for Familiestyrelsen. Den endelige afg√łrelse af sp√łrgsm√•let om anerkendelse af en udenlandsk vielse henh√łrer under domstolene.

  √Ügteskaber indg√•et i de andre nordiske lande anerkendes umiddelbart i Danmark uden yderligere unders√łgelser.

  2. For anerkendelse i Danmark af udenlandske registrerede partnerskaber gælder som udgangspunkt de samme betingelser som for anerkendelse af udenlandske vielser.

  For at kunne tage stilling til, hvorvidt udenlandske registrerede partnerskaber kan anerkendes i Danmark, er det imidlertid ogs√• n√łdvendigt at foretage en tilbundsg√•ende unders√łgelse af det p√•g√¶ldende lands lovgivning med henblik p√• at vurdere, om der er tale om en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske. Hermed sikres det, at der i Danmark alene sker anerkendelse af et registreret partnerskab indg√•et i udlandet, der har tilsvarende retsvirkninger som et registreret partnerskab indg√•et i Danmark.

  Selv om et lands lovgivning umiddelbart virker sammenlignelig med den danske lovgivning om registreret partnerskab, er det ikke givet, at det ved en nærmere betragtning også vil være tilfældet.

  Registrerede partnerskab er indg√•et i Sverige, Norge, Finland, Island, Holland, Belgien og Spanien kan umiddelbart anerkendes i Danmark, hvis de betingelser, der er n√¶vnt ovenfor under pkt. 1 vedr√łrende udenlandske √¶gteskaber, er opfyldt. Det skyldes, at lovgivningen i disse lande har v√¶ret unders√łgt n√¶rmere til brug for vurderingen af, om statsborgerskab og bop√¶l i de p√•g√¶ldende lande kan sidestilles med dansk statsborgerskab og bop√¶l i Danmark, s√•ledes at personer med statsborgerskab og bop√¶l i disse lande kan indg√• et registreret partnerskab her i landet, jf. ¬ß2, stk. 3, 1. pkt., i lov om registreret partnerskab og indg√•elsesbekendtg√łrelsens ¬ß 25.

  Familiestyrelsen foretager l√łbende unders√łgelser af, om statsborgerskab og bop√¶l i andre lande kan sidestilles med statsborgerskab og bop√¶l i Danmark i relation til indg√•else her i landet af registreret partnerskab. Hvis disse unders√łgelser medf√łrer, at et land sidestilles med Danmark, vil registrerede partnerskaber indg√•et i det p√•g√¶ldende land fremadrettet kunne anerkendes i Danmark p√• samme m√•de som √¶gteskaber indg√•et i det p√•g√¶ldende land. Om Familiestyrelsens unders√łgelser henvises til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 823 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

  * * *
  Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
  Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.