Spgsm. 83 den 16. november 2015, om antal tilladelser til/afslag pü hormonbehandling af transkønnede i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.

Vist 131 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 83 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal tilladelser til/afslag på hormonbehandling af transkønnede i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015.

Spørgsmül
Vil ministeren oplyse, i hvor mange sager der blev truffet afgørelse om at pübegynde/give afslag pü hormonbehandling af transkønnede i henholdsvis 2013, 2014 og 2015 (pr. primo november).

Svar
Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Region Hovedstaden. Region Hovedstaden oplyser i deres bidrag følgende:
”Region Hovedstadens Psykiatri har ikke mulighed for at oplyse de eksakte tal på baggrund af eksisterende registreringer. Jf. svar på spørgsmål 82. Der gives dog færre afslag nu end tidligere og størstedelen af de, der ønsker hormoner, henvises til hormonbehandling.”

Jeg kan henholde mig til ovenstĂĽende.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.