Spgsm. 85 den 16. november 2015, om antal tilladelser til transkønnede kirurgisk indgreb i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.

Vist 154 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 85 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal tilladelser til transkønnede til kirurgisk indgreb i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den Svar 14. december 2015.

Spørgsmül
Vil ministeren oplyse, hvor mange sager vedr. transkønnede der er afsluttet med tilladelse til kirurgiske indgreb (SRS) i 2013, 2014 og 2015 (pr. primo november)?

Svar
Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen oplyser i deres bidrag følgende:
”Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at der i henhold til sundhedsloven § 115 er givet tilladelse til kastration som led i kønsskifte til:
– 9 personer i 2013
– 7 personer i 2014
– 10 personer i 2015 pr. 23. november 2015.”

Jeg kan henholde mig til ovenstĂĽende.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.