Antal k√łnsskifteoperationer 1. juli 2005 – 23. september 2013. Spgsm. 858 til SUU 26. august 2013 og svar 21. oktober 2013.

Vist 1.385 gange.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 26. august 2013 stillet sp√łrgsm√•l 858 ‚Äď Alm. del 2012-13 ‚Äď om, hvor mange k√łnsskifteoperationer der er givet tilladelse til √•rligt de seneste 10 √•r, til ministeren for sundhed og forebyggelse til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 21. oktober 2013.

Sp√łrgsm√•l:
Ministeren bedes redeg√łre for, hvor mange k√łnsskifteoperationer der er givet tilladelse til √•rligt de seneste 10 √•r. Af opg√łrelsen bedes det fremg√• dels hvorvidt operationerne er foretaget i Danmark eller er henvist til udlandet, dels hvilke k√łn ans√łgerne har haft. Det √łnskes desuden oplyst hvor stor en del af operationerne, der har v√¶ret vellykkede.

Svar
Til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let har jeg indhentet nedenst√•ende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til.

I medf√łr af sundhedslovens ¬ß 215, stk. 1, kan en person f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Kastration af personer under 21 √•r m√• ikke tillades, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler for det. Tilladelse til kastration gives af ministeren for sundhed og forebyggelse efter ¬ß 116, som har delegeret denne bef√łjelse til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen overtog bef√łjelse til at meddele tilladelse til kastration pr. 1. juli 2005. Indtil da h√łrte omr√•det under Justitsministeriets ressort, og Civildirektoratet varetog behandlingen af ans√łgninger om kastration med henblik pa k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen er derfor kun i besiddelse af oplysninger om godkendelse af ans√łgninger om kastration for perioden 1. juli 2005 og indtil i dag, dvs. for en ca. 8 √•rig periode.

Statistik
Sundhedsstyrelsen har foranlediget af det stillede sp√łrgsmal gennemg√•et sine journalsystemer for hele denne periode og har fundet frem til tallene i nedenst√•ende skema. De viser, hvor mange tilladelser og afslag pa ans√łgninger om kastration med henblik pa k√łnsskifte, som Sundhedsstyrelsen har givet i perioden fordelt p√• mand til kvinde (MtK) og kvinde til mand (KtM).

Ans√łgninger MtK KtM Tilladelse Afslag*
Afgjort i 2005 efter 1.7. 2 5 7 0
Afgjort i 2006 1 4 5 0
Afgjort i 2007 3 4 6 1
Afgjort i 2008 1 2 3 0
Afgjort i 2009 1 0 0 1
Afgjort i 2010 2 4 4 2
Afgjort i 2011 1 8 9 0
Afgjort i 2012 2 5 6 1
Afgjort i 2013 indtil 23.9. 3 6 7 2
I alt 54 16 38 47 7

* Afslagene har alle vedr√łrt MtK.

Personer, som s√łger k√łnsskifte i udlandet for egen regning, skal ikke have Sundhedsstyrelsens tilladelse hertil. Tallene i skemaet omfatter derfor ikke disse personer.

Sundhedsstyrelsen er desuden i besiddelse af opgjorte tal for anerkendelse af k√łnsskifte p√• baggrund af kastration foretaget i udlandet i 2012 og i 2013. [1] Det fremg√•r heraf, at Sundhedsstyrelsen i 2012 har anerkendt k√łnsskifte foretaget i udlandet i 7 tilf√¶lde. I de 6 tilf√¶lde var k√łnsskiftet fra mand til kvinde og i 1 tilf√¶lde fra kvinde til mand. I 2013 og til i dag har Sundhedsstyrelsen anerkendt k√łnsskifte foretaget i udlandet i 6 tilf√¶lde. I alle tilf√¶lde var k√łnsskiftet fra mand til kvinde.

Behandling
N√•r Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til en ans√łger til at opn√• kastration med henblik p√• k√łnsskifte, f√•r den p√•g√¶ldende en henvisning af Sexologisk Klinik til at f√• foretaget kastration og tildannelse af ydre k√łnsorganer p√• Rigshospitalet. De fleste operationer foretages der.

Sundhedsstyrelsen har ikke umiddelbart viden om antallet af operationer med tildannelse af ydre k√łnsorganer efter kastration foretaget i Danmark.

Siden 2007 er nogle tilf√¶lde af opf√łlgende tildannelse af ydre k√łnsorganer (kvinde til mand) i form af s√•kaldt phalloplastik foretaget i Gent efter indstilling fra Rigshospitalet og med godkendelse fra Sundhedsstyrelsen i henhold til reglerne om h√łjt specialiseret behandling i udlandet, jf. ¬ß 27 i bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling. Sundhedsstyrelsen har siden 2007 godkendt indstillinger vedr. 15 personer, hvoraf kun et mindre antal indtil nu har gennemf√łrt og afsluttet behandlingen. Det skyldes bl.a., at enkelte alligevel ikke har √łnsket behandlingen gennemf√łrt, og at det typisk drejer sig om l√¶ngerevarende forl√łb.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let i pdf-format.
Svaret i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] Den 20.september 2013 rettede LGBT Danmark foranlediget af det stillede sp√łrgsm√•l henvendelse til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og bad om udvalget foranledige oplyst, hvor mange k√łnsskifteoperationer, der er foretaget for egen regning i udlandet, og efterf√łlgende juridisk godkendt i Danmark.