Spgsm. 858 af 25. august 2016 om hvilke sygdomme og syndromer, der er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development. Svar 4. november 2016.

Vist 317 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 25. august 2016 efter √łnske fra Peder Hvelplund (EL) sp√łrgsm√•l 858 ‚Äď Samling: 2015-16 ‚Äď om, hvilke sygdomme og syndromer er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development i det danske sundhedssystem, til sundheds- og √¶ldreminister Sophie L√łhde, der svarede den 4. november 2016.

Sp√łrgsm√•l
Præcis hvilke sygdomme og syndromer er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development (DSD) i det danske sundhedssystem?

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser f√łlgende:
‚ÄĚDer eksisterer ikke systematiske registre over patienter med DSD.
Disorders of Sex Development indgår ikke i WHO’s Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10), der danner grundlag for den danske oversættelse: Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande (Sygdomsklassifikationen), som anvendes ved indberetning til Landspatientregisteret (LPR).

I den kommende specialevejledning for p√¶diatri fra Sundhedsstyrelsen, som forventes at tr√¶de i kraft i l√łbet af 2017, anvendes f√łlgende inddeling af DSD tilstandene:
(1) K√łnskromosomanomalier (fx Turner og Klinefelter syndrom)
(2) Forstyrrelser i androgen syntese eller funktion (dannelse og funktion af k√łnshormoner)
(3) Gonade-dysgenesi (mangelfund udvikling af k√łnskirtler)
(4) Andre forstyrrelser i ovarie– eller testikelfunktion.

./. Sundhedsdatastyrelsen kan supplerende oplyse, at i ICD-10 er de ovenn√¶vnte sygdomme og/eller sygdomsgrupper placeret i forskellige kapitler. I den vedh√¶ftede kodeliste (Bilag 1) er anvendt de koder med tilh√łrende kodetekster, som svarer til inddelingen i (Sygdomsklassifikationen ICD-10).
Med gul er markeret de koder, der er relevante i forhold til ovenst√•ende grupper af diagnoser.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Bilag 1.