Spgsm. 862 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program. Svar 7. september 2009.

Vist 93 gange.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) sp√łrgsm√•l 862 – Alm. del 2008-09 – om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes indhente Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne (Treatment principles) fremsat af Transgender Health Program (den anden af de f√łrn√¶vnte referencer), s. 41.

Svar:
Jeg har i anledning af sp√łrgsm√•let indhentet en kommentar fra Region Hovedstaden, som p√• baggrund af bidrag fra Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, har oplyst nedenst√•ende:

“Det drejer sig om en grundig guideline, der er baseret p√• minimumskriterierne i WPATHs Standards of Care. Sexologisk Klinik er overordnet set enig i guidelinen.”

Med venlig hilsen
Jakob Axel Nielsen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.