Spgsm. 87 den 16. november 2015, om hvilke behandlingstider og antal konsultationer Sexologisk Klinik finder acceptable og velbegrundede. Svar 14. december 2015.

Vist 168 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 16. november 2015 sp√łrgsm√•l 87 ‚Äď SUU Alm. del 2015-16 ‚Äď om hvilke behandlingstider der ‚Äď i dag – efter Sexologisk Kliniks opfattelse sk√łnnes acceptable, samt hvor mange konsultationer der findes acceptable og velbegrundede ud fra en l√¶gelig ‚Äď og menneskelig ‚Äď betragtning til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 14. december 2015.

Sp√łrgsm√•l
I en l√¶gefaglig artikel ‚ÄĚSociodemographic Study of Danish Individuals Diagnosed with Transseksualism‚ÄĚ i ‚ÄĚSexual Medicine‚ÄĚ skriver en gruppe af de eksperter, som st√•r for Sexologisk Kliniks arbejde med transk√łnnede, i en socio-demografisk gennemgang af samtlige sager fra Rigshospitalet i perioden fra 1978 til 2008, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra visitation til tilladelse til kirurgiske indgreb var 8,1 √•r for MtF (fjernelse
af penis og testikler) og 5,9 √•r for FtM (fjernelse af livmoder og bryster). Det fremg√•r samtidig, at de unders√łgte personer i perioden 1978-2008 var igennem gennemsnitligt 34 konsultationer. Forfatterne til artiklen konstaterer, at unders√łgelsen ikke umiddelbart kan forklare behandlingstiderne, men n√¶vner, at den kan afspejle forskellige evalueringsformer og kliniske procedurer gennem tiden. Det n√¶vnes endelig, at de aktuelle behandlingstider (for tilladelse til kirurgiske indgreb) s√łges nedbragt til 1,5 til 2 √•r. Vil ministeren i forl√¶ngelse heraf oplyse, hvilke
behandlingstider der ‚Äď i dag – efter Sexologisk Kliniks opfattelse sk√łnnes acceptable, samt hvor mange konsultationer der findes acceptable og velbegrundede ud fra en l√¶gelig ‚Äď og menneskelig ‚Äď betragtning?

Svar
Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Region Hovedstaden. Region Hovedstaden oplyser i deres bidrag f√łlgende:
‚ÄĚDer g√łres opm√¶rksom p√•, at i henhold til Sundhedsloven skal Sundhedsstyrelsen godkende kastration som led i k√łnsskifte, det vil sige fjernelse af √¶ggestokke og livmoder hos kvinder og fjernelse af testikler hos m√¶nd. Vedkommende skal s√•ledes ans√łge Sundhedsstyrelsen om tilladelse, og ovenn√¶vnte kirurgiske indgreb m√• ikke foretages uden Sundhedsstyrelsens skriftlige tilladelse. Sundhedsstyrelsen har i sin retningslinje (Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede) specificeret, hvilke krav der skal opfyldes, og hvilke udredninger der skal v√¶re gennemf√łrt, f√łr der kan gives tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til kirurgisk indgreb. I retningslinjen angives, at der skal v√¶re et minimum 2 √•rs forl√łb p√• h√łjt specialiseret enhed, i dette tilf√¶lde Sexologisk Klinik, med regelm√¶ssige samtaler, og bl.a. psykologisk testning, samt psykiatrisk og somatisk vurdering.

Sexologisk Klinik f√łlger ovenst√•ende retningslinjer. Det nye udredningstilbud er et fors√łg p√• at nedbringe disse tider for behandlingstid p√• Sexologisk Klinik.

Da det nye udredningstilbud er indf√łrt i 2013, er det for tidligt at kunne m√•le den overordnede effekt, men flere af de, der er kommet ind i programmet efter 2013, er godkendt til kirurgisk indgreb. Ovenn√¶vnte artikel er s√•ledes ikke repr√¶sentativ for g√¶ldende praksis. Derudover skal n√¶vnes, at der kan forekomme ekstra tid i det opgjorte tal, idet der er ventetid p√• kirurgisk indgreb, ekspeditionstid i Sundhedsstyrelsen (og tidligere Retsl√¶ger√•det) for tilladelse til kastration efter den transk√łnnede har s√łgt, samt at nogle transk√łnnede ikke s√łger, umiddelbart efter tilladelsen er givet fra Sexologisk Klinik, eller aldrig s√łger Sundhedsstyrelsen.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen

Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.