Spgsm. 889 den 29. august 2016 om patienters egen import af medicin. Svar 26. september 2016.

Vist 40 gange.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 29. august 2016 efter √łnske fra Flemming M√łller Mortensen (S) sp√łrgsm√•l nr. 889 – SUU Alm. del 2015-16 – om reglerne for patienters egen import af medicin, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde, der svarede den 26. september 2016.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes redeg√łre for lovgivningen mht. patienternes egen import af
medicin fra lande b√•de inden og uden for EU og E√ėS.

Svar
Det fremg√•r af ¬ß 39, stk. 1, i l√¶gemiddelloven (lovbekendtg√łrelse nr. 506 af 20. april 2013 med senere √¶ndringer), at bl.a. indf√łrsel af l√¶gemidler kun m√• ske med tilladelse fra L√¶gemiddelstyrelsen. Dog f√łlger det af lovens ¬ß 39, stk. 3, at dette blandt andet ikke g√¶lder private personers indf√łrsel til eget forbrug af l√¶gemidler til mennesker. Det fremg√•r desuden af lovens ¬ß 39, stk. 4, at der kan fasts√¶ttes regler for bl.a. privates h√•ndtering af l√¶gemidler efter stk. 3.

Disse regler er fastsat i bekendtg√łrelse nr. 1224 af 7. december 2005 om privates indf√łrsel af l√¶gemidler. Det fremg√•r af ¬ß 3 i bekendtg√łrelsen, at privatpersoner ikke m√• indf√łre l√¶gemidler, med mindre andet er bestemt i bekendtg√łrelsen.

I bekendtg√łrelsen sondres mellem indf√łrsel her i landet ved indrejse eller ved forsendelse.

Ved indrejse fremg√•r det s√•ledes af bekendtg√łrelsens ¬ß 4, at privatpersoner til personligt brug til sygdomsforebyggelse eller behandling kan medbringe lovligt indk√łbte l√¶gemidler bestemt til human anvendelse, dog s√•ledes at der ved indrejse fra lande uden for EU eller E√ėS h√łjst kan medbringes l√¶gemidler til 3 m√•neders forbrug.

Er der tale om forsendelse af l√¶gemidler her til landet, fremg√•r det af bekendtg√łrelsens ¬ß 5, at privatpersoner til personligt brug til sygdomsforebyggelse eller behandling kan indf√łre lovligt indk√łbte l√¶gemidler bestemt til human anvendelse pr. post, kurerforsendelse o.l. fra lande, som er medlem af EU eller E√ėS.

Jeg har i mit svar p√• SUU alm. del ‚Äď sp√łrgsm√•l 887 [1] n√¶rmere redegjort for baggrunden for reglerne.

Der er fastsat s√¶rlige regler om tilskud til medicin k√łbt i et andet EU/E√ėS-land i bekendtg√łrelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusv√¶senet k√łbt i eller leveret fra andre EU/E√ėS-lande, som har hjemmel i sundhedslovens ¬ß 168, stk. 1, 3 og 4.

Betingelserne for, at en patient kan f√• tilskud til medicin k√łbt i et andet EU/E√ėS-land, er de samme, som hvis patienten k√łber sin medicin i Danmark. Hvis patienten ikke har ret til tilskud i Danmark, kan patienten heller ikke f√• tilskud til medicinen, hvis det er k√łbt i et andet EU/E√ėS-land.

For at f√• udbetalt tilskud til medicin k√łbt i et andet EU/E√ėS-land, skal patienten s√łge om det i L√¶gemiddelstyrelsen. Tilskuddet beregnes som udgangspunkt p√• samme m√•de, som hvis patienten havde k√łbt sin medicin p√• et dansk apotek.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] SUU alm. del ‚Äď sp√łrgsm√•l 887
  Sp√łrgsm√•l den 29. august 2016 – Alm. del 2015-16 – om, hvilke forhold der taler hhv. for og imod at lovligg√łre,
  at danske patienter p√• egen h√•nd over internettet kan k√łbe eksempelvis medicin
  mod hepatitis C i lande uden for EU/E√ėS, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde, der svarede den 26. september 2016.
  Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
  Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.