Spgsm. 912 af 12. april 2010 om der er sammenhæng mellem antal rapporter om hate crimes og overfald på bl.a. homoseksuelle. Svar 12. maj 2010.

Vist 88 gange.
Den 12. april 2010 stillede Mogens Jensen (S) sp√łrgsm√•l 912 – alm. del samling 2009-10 – om det er politiets og/eller PET’s opfattelse, at der er en sammenh√¶ng mellem de mange rapporter om hate crimes og overfald bl.a. p√• homoseksuelle, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 12. maj 2010.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, om det er politiets og/eller PETs opfattelse at der er en sammenh√¶ng mellem de mange rapporter om hatecrimes og overfald bl.a. p√• homoseksuelle, f.eks. registeret hos K√łbenhavns Kommune, og de nynazistiske/h√łjreekstremistiske milj√łer?

Svar
Politiets Efterretningstjeneste har oplyst, at der ikke foreligger statistisk materiale, som n√¶rmere belyser, om der er en sammenh√¶ng mellem tilf√¶lde af f.eks. overfald p√• homoseksuelle og kriminalitet beg√•et af personer med tilknytning til de nynazistiske/h√łjreekstremistiske milj√łer.

Efterretningstjenesten har dog samtidig oplyst, at spredning og fremme af racistiske og forh√•nende budskaber fortsat er et af de virkemidler, som h√łjreekstremistiske grupper og personer g√łr systematisk brug af.

Mere generelt kan det oplyses, at Politiets Efterretningstjeneste siden 1992 har modtaget indberetninger fra politikredsene om kriminelle forhold, der kan have racistisk baggrund, og som er rettet mod udlændinge.
Ordningen blev i 2001 udvidet til at omfatte ethvert forhold med mulig racistisk eller religi√łs baggrund, uanset om forholdet er rettet mod en person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst.

Der kan i den forbindelse henvises til Politiets Efterretningstjenestes rapport vedr√łrende kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religi√łs baggrund (“Raci-rapporten“), der er tilg√¶ngelig p√• www.pet.dk.

Med virkning fra den 1. januar 2009 omfatter ordningen alle kriminelle handlinger, der m√• anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske sp√łrgsm√•l eller af sp√łrgsm√•l vedr√łrende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Baggrunden for denne udvidelse af ordningen har v√¶ret et √łnske om at skabe en bredere og mere samlet kortl√¶gning af hadforbrydelser.

Politiets Efterretningstjenestes RACI-rapporter vil således fremover kunne være med til at give et bedre billede af omfanget og karakteren af hadforbrydelser, herunder f.eks. voldelige overfald begået med baggrund i offerets seksuel orientering.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.