Spgsm. 92 den 8. november 2013 til JM om EU-dom i asylsag f√•r konsekvenser for Udl√¶ndingestyrelsens og Flygtningen√¶vnets praksis, hvor forf√łlgelse pga. seksuel orientering eller k√łnsidentitet indg√•r.

Vist 118 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Udvalget for Udl√¶ndinge- og Integrationspolitik (UUI) har den 8. november 2013 p√• vegne af Johanne Schmidt-Nielsen (EL) stillet sp√łrgsm√•l 92 ‚Äď Alm. del 2013-14, om EU-Domstolens afg√łrelse i sagerne C-199/12, C-200/12 og C-201/12 f√•r direkte eller indirekte konsekvenser for Udl√¶ndingestyrelsens og Flygtningen√¶vnets praksis i asylsager, hvor forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet indg√•r, til justitsminister, Morten B√łdskov (S).

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere EU-domstolens afg√łrelse i sagerne C-199/12, C-200/12 og C-201/12, og vurdere, om afg√łrelsen f√•r direkte eller indirekte konsekvenser for Udl√¶ndingestyrelsens og Flygtningen√¶vnets praksis i asylsager, hvor forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet indg√•r. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130145en.pdf

Svar
Den 7. november 2013 afsagde EU-Domstolen dom i de forenede sager EU-Domstolen, C-200/12 og C-201/12, X og Y og Z mod Minister voor Immigratie en Asiel.

Dommen vedr√łrer fortolkningen af R√•dets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fasts√¶ttelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som flygtninge eller som personer, der af anden grund beh√łver international beskyttelse, og indholdet af en s√•dan beskyttelse. Direktivet er omfattet af det danske retsforbehold og er derfor ikke bindende for eller finder anvendelse i Danmark.

X, Y og Z havde til st√łtte for deres asylans√łgninger gjort g√¶ldende, at de burde meddeles flygtningestatus med den begrundelse, at de n√¶rede velbegrundet frygt for forf√łlgelse i deres respektive hjemlande p√• grund af deres homoseksualitet.

Af dommen fremg√•r det blandt andet, at asylmyndighederne ikke med rette kan forvente, at en asylans√łger for at undg√• risikoen for forf√łlgelse holder sin homoseksualitet skjult i sit hjemland eller udviser tilbageholdenhed i forhold til at give udtryk for sin seksuelle orientering.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Flygtningen√¶vnet, der har oplyst f√łlgende:
  ‚ÄĚFlygtningen√¶vnet inddrager ved anvendelsen af flygtningekonventionen fortolkningsbidrag fra andre nationale og internationale organer p√• omr√•det, hvis retsopfattelse vil kunne indg√• i grundlaget for Flygtningen√¶vnets afg√łrelser.

EU-domstolens dom har v√¶ret dr√łftet p√• m√łder i Flygtningen√¶vnets formandskab og koordinationsudvalg.

Endvidere er der linket til dommen p√• Flygtningen√¶vnets hjemmeside. Den retsopfattelse, som kommer til udtryk i EU-domstolens afg√łrelse, er efter n√¶vnets opfattelse i overensstemmelse med den praksis, som Flygtningen√¶vnet allerede f√łlger i lignende sager, se herved Flygtningen√¶vnets formandskabs 21. beretning, 2012, afsnit 5.9.2.5, seksuel orientering og k√łnsidentitet (LGBT), side 263ff.

Flygtningen√¶vnet har i 2013 indtil 22. november truffet afg√łrelse i ialt 38 sager, hvori ans√łgeren som asylmotiv har henvist til sin seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. I 14 sager er der meddelt opholdstilladelse efter udl√¶ndingelovens ¬ß 7, stk. 1 (konventionsstatus). I 24 sager er der meddelt afslag p√• asyl. I ingen af disse sager har n√¶vnet som begrundelse for afslaget henvist ans√łger til at skjule sin seksuelle orientering ved en tilbagevenden til hjemlandet.

Flygtningen√¶vnet har endvidere foretaget en manuel gennemgang af n√¶vnets afg√łrelser fra 2011 og 2012, hvor homoseksualitet er indg√•et som et v√¶sentligt element i asylmotivet. Der ses ej heller h√©r eksempler p√• sager, hvori n√¶vnet som begrundelse for et afslag, har henvist ans√łger til at skjule sin seksuelle orientering ved en tilbagevenden til hjemlandet.‚ÄĚ

Udl√¶ndingestyrelsen har til brug for besvarelsen oplyst, at styrelsens retsopfattelse, s√•ledes som den kommer til udtryk i asylsager, hvor forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet indg√•r, er i overensstemmelse med EU-domstolens dom.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.