Spgsm. 923 den 22. juni 2018 om, hvor længe en sigtet typisk sidder varetægtsfængslet i sager om hadforbrydelser. Svar 27. september 2018.

Vist 51 gange.
Retsudvalget stillede den 22. juni 2018 efter √łnske fra Josephine Fock (ALT) sp√łrgsm√•l 923 – Samling: 2017-18 – om hvor l√¶nge en sigtet typisk sidder varet√¶gtsf√¶ngslet i sager om hadforbrydelser, til justitssminister, S√łren Pape Poulsen, der svarede den 27. september 2018.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, hvor l√¶nge en sigtet typisk sidder varet√¶gtsf√¶ngslet i sager om hadforbrydelser?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst f√łlgende:

Til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•l 923 har jeg foretaget elektronisk udtr√¶k fra POLSAS om antal personer, der siden 1. juli 2017 og frem til 27. juni 2018 har v√¶ret varet√¶gtsf√¶ngslet i sager efter straffelovens ¬ß 266 b, samt hvor l√¶nge disse personer typisk har v√¶ret varet√¶gtsf√¶ngslet.

Jeg kan oplyse, at ingen personer er blevet varet√¶gtsf√¶ngslet alene for overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b i den anf√łrte periode.

Det bemærkes, at det ikke er muligt at trække tal fra POLSAS om sager, hvor gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, og hvor strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6, derfor har været anvendt, herunder om anvendelsen af varetægtsfængsling i sådanne sager.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.