Spgsm. 925 den 5. juli 2018 om, sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser. Svar 27. september 2018.

Vist 27 gange.
Retsudvalget stillede den 5. juli 2018 efter √łnske fra Josephine Fock (ALT) sp√łrgsm√•l 925 – Samling: 2017-18 – om sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser, til justitssminister, S√łren Pape Poulsen, der svarede den 27. september 2018.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser?

Svar
P√• baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik har Justitsministeriet udarbejdet en opg√łrelse over strafl√¶ngder for betingede og ubetingede frihedsstraffe, hvor hovedforholdet ang√•r straffelovens 266 b om hadfulde ytringer og propagandavirksomhed i perioden 2013 til 2017.

Tabel 1: Antallet af betingede og ubetingede frihedsstraffe i sager om racediskrimination efter straffelovens § 266 b samt den gennemsnitlige straflængde i dage i disse sager. 2013-2017.
    2013 2014 2015 2016 2017
Ubetingede domme Gnst. straflængde 150
Antal domme 0 0 0 0 1
Betingede domme Gnst. straflængde 35 14 41
Antal domme 0 0 2 1 7

Det bem√¶rkes, at overtr√¶delser af straffelovens ¬ß 266 b kun afg√łres med frihedsstraffe i f√• sager. I perioden 2013-2017 har der i alt v√¶ret 46 f√¶ldende strafferetlige afg√łrelser, hvor hovedforholdet angik ¬ß 266 b. Af disse er 34 sager afgjort med b√łder, mens √©n enkelt sag er afgjort med tiltalefrafald.

Om sanktionsniveauet for sager om straffelovens ¬ß 266 b har Justitsministeriet til brug for besvarelsen endvidere indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst f√łlgende:

‚ÄĚDet kan oplyses, at Rigsadvokaten blandt andet f√łrer en praksisoversigt over sager vedr√łrende overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b, hvor der er rejst tiltale. Oversigten findes p√• Anklagemyndighedens Vidensbase under ‚ÄĚPraksisoversigter‚ÄĚ og opdateres j√¶vnligt. Det bem√¶rkes, at oversigten er udarbejdet p√• baggrund af en manuel registrering af de sager, som Rigsadvokaten har behandlet.

Af praksisoversigten fremg√•r, at overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, som udgangspunkt straffes med b√łde mellem 1.500 og 4.000 kr., mens overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b, stk. 2 (om propagandavirksomhed), som udgangspunkt straffes med en betinget frihedsstraf p√• mellem 14 og 60 dages f√¶ngsel.‚ÄĚ

Det bemærkes, at det ikke er muligt at trække oplysninger om sanktionsniveauet i sager, hvor gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, og hvor strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6, derfor har været anvendt.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.