Antal ans√łgere til k√łnsskifteoperation. Spgsm. 96 til sundhedsministeren den 30. oktober 2013. Svar 26. november 2013.

Vist 470 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter √łnske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet sp√łrgsm√•l 96 ‚Äď Alm. del 2013-14 ‚Äď om antallet af ans√łgere til k√łnsskifteoperationer sammenlignet med resten af Europa, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 26. november 2013.

Sp√łrgsm√•l:
Ministeren bedes redeg√łre for antallet af ans√łgere til k√łnsskifteoperationer, som f√•r operationer, sammenlignet med resten af Europa.

Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, der oplyser f√łlgende:

“Sundhedsstyrelsen antager, at der med sp√łrgsm√•let f√łrst og fremmest sigtes til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Sundhedsstyrelsen skal i den forbindelse henvise til sundhedsloven ¬ß 115, der regulerer adgangen til at f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.
Efter bestemmelsen kan en person f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. Kastration af personer under 21 √•r m√• ikke tillades, medmindre ganske s√¶rlige grunde taler for det.

Tilladelse til kastration gives af ministeren for sundhed og forebyggelse efter ¬ß 116, som har delegeret denne bef√łjelse til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen overtog bef√łjelsen hertil pr. 1. juli 2005. Indtil da h√łrte omr√•det under Justitsministeriets ressort, og Civildirektoratet varetog behandlingen af ans√łgninger om kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen er derfor kun i besiddelse af oplysninger om godkendelse af ans√łgninger om kastration for perioden 1. juli 2005 og indtil i dag.

Statistik
Tallene i nedenst√•ende skema viser, hvor mange tilladelser og afslag p√• ans√łgninger om kastration med henblik p√• k√łnsskifte, som Sundhedsstyrelsen har givet i perioden fordelt p√• mand til kvinde (mtk) og kvinde til mand (ktm).

Ans√łgninger MtK KtM Tilladelser Afslag*
Afgjort i 2005 efter 1.7. 2 5 7 0
Afgjort i 2006 1 4 5 0
Afgjort i 2007 3 4 6 1
Afgjort i 2008 1 2 3 0
Afgjort i 2009 1 0 0 1
Afgjort i 2010 2 4 4 2
Afgjort i 2011 1 8 9 0
Afgjort i 2012 2 5 6 1
Afgjort i 2013 indtil 11. november 3 6 7 2
I alt 54 16 38 47 7
* Afslagene har alle vedr√łrt MtK.

Personer, som s√łger k√łnsskifte i udlandet for egen regning, skal ikke have Sundhedsstyrelsens tilladelse hertil. Tallene i skemaet omfatter derfor ikke disse personer.

Behandling
N√•r Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til en ans√łger til at opn√• kastration med henblik p√• k√łnsskifte, f√•r den p√•g√¶ldende en henvisning af Sexologisk Klinik til at f√• foretaget kastration og tildannelse af ydre k√łnsorganer p√• Rigshospitalet. De fleste operationer foretages der.

Sundhedsstyrelsen har ikke en statistik over, hvor mange af dem, som har f√•et tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, der har gennemf√łrt operationen, men det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det er langt de fleste.

Sundhedsstyrelsen har ikke umiddelbart viden om antallet af operationer med tildannelse af ydre k√łnsorganer efter kastration foretaget i Danmark.

Siden 2007 er nogle tilf√¶lde af opf√łlgende tildannelse af ydre k√łnsorganer (kvinde til mand) i form af s√•kaldt phalloplastik, foretaget i Gent efter indstilling fra Rigshospitalet og med godkendelse fra Sundhedsstyrelsen i henhold til reglerne om h√łjt specialiseret behandling i udlandet, jf. bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling ¬ß 27. Sundhedsstyrelsen har siden 2007 godkendt indstillinger vedr. 15 personer, hvoraf kun et mindre antal indtil nu har gennemf√łrt og afsluttet behandlingen. Det skyldes bl.a., at enkelte alligevel ikke har √łnsket behandlingen gennemf√łrt, og at det typisk drejer sig om l√¶ngerevarende forl√łb.

Andre lande
I rapport fra Socialstyrelsen i Sverige om Transsexuelle och √∂vriga personer med k√∂nsidentitetsst√∂rninngar (R√§ttsliga villkor f√∂r fastst√§llelse av k√∂nstillh√∂righet samt v√•rd och st√∂d) fra juni 2012 fremg√•r, at det R√§ttsliga R√•d ved Socialstyrelsen i √•rene 1992-2009 har modtaget ca. 540 ans√łgninger om ‚ÄĚ√§ndred k√∂nstillh√∂righet‚ÄĚ og √łnske om indgreb i k√łnsorganerne. Der blev kun givet afslag i 12 tilf√¶lde. Ca. 65 % af ans√łgningerne vedr√łrte k√łnsskifte fra mand til kvinde og 35 % vedr√łrte k√łnsskifte fra kvinde til mand. Antallet af ans√łgninger er √łget de senere √•r. I perioden 1992-1997 fik r√•det gennemsnitligt 17 ans√łgninger om √•ret. I √•rene 1998-2003 23 om √•ret √•r. I √•rene 2004-2007 37 om √•ret. Det vides ikke, hvad √•rsagen er til denne stigning, men en mulig forklaring er den stigende √•benhed i samfundet og mulighederne for behandling. Denne stigning er i overensstemmelse med, hvad der ses i det √łvrige Europa.

Sundhedsstyrelsen har ikke herudover tal for, hvor mange, der i de andre europ√¶iske lande f√•r udf√łrt kastration med henblik p√• k√łnsskifte eller operation med tildannelse af ydre k√łnsorganer.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen
Astrid Krag

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format.

* * *
Kommentar den 26. november 2013 fra S√łren Laursen, retspolitisk talsperson for LGBT Danmark.

Danmark: ca. 8 år , ca. 5,5 mio. indb.
16+38 = 54 ans√łgninger
47 tilladelser
Dvs.
  • 1,2 ans√łgninger pr. 1 mio. indb. pr. √•r
  • 1,1 tilladelser pr. 1 mio. indb. pr. √•r

Sverige: 18 år, ca. 8,9 mio. indb. (gennemsnit)
540 ans√łgninger
528 tilladelser
Dvs.
  • 3,4 ans√łgninger pr. 1 mio. indb. pr. √•r
  • 3,3 tilladelser pr. 1 mio. indb. pr. √•r

Tallene er s√•ledes tre gange h√łjere i Sverige.

Bedste hilsener
S√łren.
* * *
Lisa Andersen har dateret den 28. november 2013 sendt en skrivelse til Sundhedsudvalget med kommentarer til besvarelsen af sp√łrgsm√•let.