Spgsm. 96 fra Retsudvalget den 11. december 2015 om hvornår folketinget får udleveret en hadforbrydelsesstatistik for 2014. Svar 11. januar 2016.

Vist 97 gange.
Retsudvalget stillede den 11. december 2015 sp√łrgsm√•l nr. 96 – Samling: 2015-16 – efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) om hvorn√•r og af hvem, der udgives en oversigt over antallet af registrerede hadforbrydelser for 2014 til justitsminister, S√łren Pind, der svarede den 11. januar 2016.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren oplyse, hvornår folketinget får udleveret en oversigt over antallet af registrerede hadforbrydelser for 2014, herunder oplyse hvem der forventes at udgive disse tal?

Svar
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har oplyst f√łlgende:
‚ÄĚPET har siden efter√•ret 1992 modtaget underretning fra politikredsene om kriminelle forhold med mulig racistisk baggrund rettet mod udl√¶ndinge. Ordningen blev i 2001 udvidet til at omfatte ethvert forhold med mulig racistisk eller religi√łs baggrund, uanset om det kriminelle forhold var rettet mod en person eller interesse af udenlandsk eller dansk herkomst. Den 1. januar 2009 blev ordningen p√• ny udvidet til at omfatte alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, ligesom PET selv s√łgte oplysninger fra politiets registre om alle kriminelle forhold, der m√• anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser. P√• baggrund af de tilvejebragte oplysninger har PET √•rligt offentliggjort en rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund.

Det antal sager for 2014, som PET har fremfundet ved s√łgninger i politiets registre mv., er v√¶sentligt lavere end antallet af sager for 2009 til 2013, jf. nedenst√•ende tabel.

√Örstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sager frems√łgt i politiets registre mv. 489 456 521 473 372 281

PET‚Äôs daglige monitering af det ekstremistiske milj√ł og af de ekstremistiske tendenser, der i √łvrigt er i samfundet, giver ikke efterretningstjenesten anledning til at tro, at der i 2014 er sket et v√¶sentligt fald i antallet af forhold med mulig ekstremistisk baggrund. PET vurderer derfor ikke, at det frems√łgte antal forhold i 2014 med mulig ekstremistisk baggrund er retvisende. En opg√łrelse for 2014 vurderes derfor at ville give et ukorrekt billede af udviklingen p√• omr√•det. PET agter p√• den baggrund ikke at udarbejde en rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund for 2014.‚ÄĚ

Justitsministeriet har noteret sig, at PET vurderer, at en opg√łrelse for 2014 ville give et ukorrekt billede af udviklingen p√• omr√•det, og at PET p√• den baggrund ikke agter at udarbejde en rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund (RACI-rapport) for 2014.

Justitsministeriet bemærker i den forbindelse, at Rigspolitiet primo 2015 har overtaget det overordnede ansvar for hadforbrydelsesområdet fra PET.

Rigspolitiet har etableret en monitoreringsordning på hadforbrydelsesområdet, som skal sikre et validt og kontinuerligt overblik over området, herunder viden om problemets reelle omfang og udvikling, og sikre den rigtige håndtering af sagerne.

Det vil s√•ledes v√¶re Rigspolitiet, der fremadrettet udarbejder √•rlige opg√łrelser over antallet af hadforbrydelser.

Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at det er forventningen, at fremtidige opg√łrelser over hadforbrydelser vil kunne offentligg√łres i det efterf√łlgende √•rs 1. halv√•r, s√•ledes at rapporten for 2015 forventes at foreligge i l√łbet af 1. halv√•r 2016.

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.