CPR-nummer, Kriterierne for, at transk√łnnede kan f√• √¶ndret. Spgsm. 97 til SUU den 30. oktober 2013. Svar 11. november 2013.

Vist 205 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter √łnske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet sp√łrgsm√•l 97 ‚Äď Alm. del 2013-14 ‚Äď om at redeg√łre for kriterierne for, at transk√łnnede kan f√• √¶ndret CPR-nummer, til √łkonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 11. november 2013.

Sp√łrgsm√•l:
Ministeren bedes redeg√łre for kriterierne for, at transk√łnnede kan f√• √¶ndret CPR-nummer. [1]

Svar:
N√¶rmere regler om personnummerets opbygning er fastsat i bekendtg√łrelse om folkeregistrering m.v. (bekendtg√łrelse nr. 1153 af 23. november 2006 med senere √¶ndringer). Det fremg√•r af bekendtg√łrelsens ¬ß1, stk. 2, at de sidste 4 cifre i personnummeret er et l√łbenummer, hvis sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for m√¶nd.

Efter ¬ß 3, stk. 5, i CPR-loven (lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013) tildeler √ėkonomi- og Indenrigsministeriet nyt personnummer til personer ved fejl i de oplysninger, der indg√•r i deres personnummer. S√•danne fejl kan bl.a. vedr√łre k√łn.

Af bem√¶rkningerne til CPR-lovens ¬ß 3, stk. 5, jf. lovforslag nr. L 3, Folketingstidende 1999-2000, till√¶g A, side 21, fremg√•r bl.a. f√łlgende:

‚ÄĚBestemmelsen i stk. 5 vil i overensstemmelse med hidtidig fast praksis ogs√• betyde, at personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r tildelt et nyt personnummer, n√•r Indenrigsministeriet fra Civilretsdirektoratet har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet. Derimod kan √¶ndring af personnummeret ikke foretages alene p√• grundlag af en persons angivelse af at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn i forhold til det registrerede.‚ÄĚ

Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r i overensstemmelse hermed tildelt et nyt personnummer, n√•r √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet, uanset om behandlingen har fundet sted i Danmark eller i udlandet.

Der er som opf√łlgning p√• regeringsgrundlaget fra 2011 under Justitsministeriets formandskab nedsat en arbejdsgruppe, der inden udgangen af √•ret skal opstille og vurdere modeller for juridisk k√łnsskifte uden krav om kastration. Det indg√•r i dette arbejde, p√• hvilket grundlag nyt personnummer kan tildeles.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Note af Tina Thranesen
  1. [Retur] Vejledning om folkeregistrering.
    Uddrag af vejledningen.
    2.1.3. ændring af personnummer
    Efter ¬ß 3, stk. 5, i CPR-loven er det kun fejl i de oplysninger, som indg√•r i personnummeret, det vil sige f√łdselsdato og k√łn, der kan begrunde tildeling af et nyt personnummer. Hvis den person, som mener at have f√•et registreret en forkert f√łdselsdato, er f√łdt her i landet, m√• vedkommende rette henvendelse til den myndighed, hvis registrering af f√łdslen har dannet grundlag for indrapporteringen til CPR, dvs. personregisterf√łreren (i S√łnderjylland: personregisterf√łreren i kommunen). For f√łdsler, der har fundet sted i udlandet, henvises til bilag 1, afsnit 5.1.

    Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r f√łrst tildelt et nyt personnummer svarende til deres nye k√łn, n√•r √ėkonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet, uanset om behandlingen har fundet sted i Danmark eller udlandet. Der kan s√•ledes ikke ske en √¶ndring af personnummeret, alene fordi den p√•g√¶ldende oplyser at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en √¶ndring af personnummeret for personer, der ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Statsforvaltningen har f√•et tilladelse til at b√¶re et navn, der betegner det modsatte k√łn, jf. ¬ß 13, stk. 3, i navneloven (lovbekendtg√łrelse nr. 392 af 1. maj 2012).