Sp√łrgsm√•l fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen den 13. september 2015 om opf√łlgende hormonbehandling. Svar den 3. november 2015.

Vist 177 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 13. september 2015 til Sundhedsstyrelsen, at foreningen havde erfaret, at Sundhedsstyrelsen har tanker om, at den opf√łlgende og vedligeholdende behandling af transpersoner med k√łnshormoner skal foreg√• p√• henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital.
If√łlge Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede, punkt 2.5 kan den vedligeholdende hormonbehandling eventuelt foreg√• p√• en gyn√¶kologisk sygehusafdeling, hos en speciall√¶ge i gyn√¶kologi, eller hos egen l√¶ge.
Efter en venlig rykker den 12. oktober 2015 svarede Sundhedsstyrelsen den 3. november 2015.

Indhold
Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen den 13. september 2015
Rykker den 12. oktober 2015
Svar fra Sundhedsstyrelsen den 28. oktober 2015 på rykkeren
Svar fra Sundhedsstyrelsen den 3. november 2015 på henvendelsen

[Indhold] Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen den 13. september 2015.
Fra: Linda Thor Pedersen [linda@lgbt.dk]
Sendt: 13. september 2015 21:44
Til: sst@sst.dk
Emne: Vedr.: Opf√łlgende og vedligeholdende behandling med k√łnshormoner

Sundhedsstyrelsen

Vedr.: Opf√łlgende og vedligeholdende behandling med k√łnshormoner

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner erfarer, at Sundhedsstyrelsen har tanker om, at den opf√łlgende og vedligeholdende behandling af transpersoner med k√łnshormoner skal foreg√• p√• henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital.

LGBT Danmark beder Sundhedsstyrelsen oplyse, om der er hold i rygterne, og, s√•fremt det er tilf√¶ldet, at redeg√łre for de n√¶rmere detaljer derom.

LGBT Danmark henleder opm√¶rksomheden p√• Sundhedsstyrelsen Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede af 19. december 2014, hvor det i punkt 2.5 bl.a. anf√łres:
Efter det f√łrste √•r kan opf√łlgningen, inklusiv den vedligeholdende hormonbehandling, efter aftale med patienten eventuelt foreg√• p√• en gyn√¶kologisk sygehusafdeling, hos en speciall√¶ge i gyn√¶kologi, eller hos egen l√¶ge efter konkret aftale med det multidisciplin√¶re team, herunder dettes speciall√¶ge i gyn√¶kologi.

LGBT Danmark tager kraftigt afstand fra tanker om, at den opf√łlgende, inklusiv den vedligeholdende hormonbehandling etableres p√• Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital, hvis det medf√łrer, at behandlingen ikke mere skal kunne foreg√• p√• en gyn√¶kologisk sygehusafdeling, hos en speciall√¶ge i gyn√¶kologi, eller hos egen l√¶ge, idet det vil betyde en alvorlig forringelse af levevilk√•rene for disse personer.

Behandling med k√łnshormoner er livsvarig. Derfor er det en stor fordel for den enkelte, at behandling kan foreg√• t√¶t ved den enkelte og s√• vidt muligt efter den enkeltes √łnske.

Med venlig hilsen
Linda Thor Pedersen
_______________________________________________
Venlig hilsen / Best regards

Linda Thor Pedersen
Landsledelsesmedlem og Transpolitisk Talsperson
LGBT Danmark

NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

www.lgbt.dk – linda@lgbt.dk – tlf. 33 13 19 48
Postadresse: Postboks 1023 – 1007 K√łbenhavn K
Bes√łgsadresse: Nygade 7, 2. – 1164 K√łbenhavn K

* **
[Indhold] Rykker den 12. oktober 2015.
Fra: Linda Thor Pedersen [linda@lgbt.dk]
Sendt: 12. oktober 2015 01:09
Til: sst@sst.dk
Emne: Sv: Vedr.: Opf√łlgende og vedligeholdende behandling med k√łnshormoner

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner fremsendte for fire uger siden en foresp√łrgsel vedr√łrende den opf√łlgende behandling med k√łnshormoner.

Jeg anmoder venligst Sundhedsstyrelsen oplyse hvornår vi kan forvente en besvarelse.

Med venlig hilsen
Linda Thor Pedersen

* * *
[Indhold] Svar fra Sundhedsstyrelsen den 28. oktober 2015 på rykkeren.
Fra: Helene Probst [hpr@SST.DK]
Sendt: 28. oktober 2015 13:42
Til: Linda Thor Pedersen
Emne: VS: Vedr.: Opf√łlgende og vedligeholdende behandling med k√łnshormoner

Kære Linda

Jeg skal meget beklage, at vi ikke tidligere har svaret jeres henvendelse. Vi har haft forskellige omstruktureringer i Sundhedsstyrelsen, som har påvirket besvarelsen af jeres henvendelse.
Jeg håber, at vi kan svare jer indenfor den kommende uge og vender snarest tilbage.

Mvh Helene

Helene Bilsted Probst
Konstitueret enhedschef
Overlæge
T (dir.) +45 72227461
hpr@sst.dk
Sundhedsstyrelsen
Sygehuse og Beredskab
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk

* * *
[Indhold] Svar fra Sundhedsstyrelsen den 3. november 2015 på henvendelsen.
Fra: Helene Probst [hpr@SST.DK]
Sendt: 3. november 2015 08:59
Til: Linda Thor Pedersen
Emne: SV: Vedr.: Opf√łlgende og vedligeholdende behandling med k√łnshormoner

Kære Linda Thor Pedersen

Tak for jeres henvendelse.

Sundhedsstyrelsen har som du rigtigt skriver udgivet Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede af 19. december 2014.

Af vejledningen fremg√•r det at udredning og behandling af voksne transk√łnnede kr√¶ver s√¶rlig ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde, som omfatter speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi/obstetrik og plastikkirurgi med s√¶rlig viden om transseksuelle. Speciall√¶gen i psykiatri er overordnet ansvarlig for den indledende udredning og det eventuelt efterf√łlgende observationsforl√łb med henblik p√• eventuel behandling samt stillingtagen til og viderehenvisning af patienter, som √łnsker k√łnsmodificerende behandling.

Det fremg√•r ligeledes af vejledningen at en speciall√¶ge i gyn√¶kologi/obstetrik med erfaring i behandling af transseksuelle fra det multidisciplin√¶re team varetager start og kontrol af k√łnshormonbehandling. Speciall√¶gen skal efter opstart af behandling foretage en opf√łlgning p√• behandlingens virkning, bivirkninger og eventuelle komplikationer, herunder relevante regelm√¶ssige somatiske og parakliniske unders√łgelser i fortsat samarbejde med det multidisciplin√¶re team. Hvis speciall√¶gen i gyn√¶kologi/obstetrik i samarbejde med det multidisciplin√¶re team vurderer, at der ikke er komplicerende faktorer, kan speciall√¶gen lade vedligeholdelsesbehandling med k√łnshormoner varetage p√• et andet sygehus, hos en praktiserende speciall√¶ge i gyn√¶kologi/obstetrik eller hos egen l√¶ge efter konkret aftale l√¶gerne imellem om shared care.

Udredning og behandling af transk√łnnede er en s√•kaldt specialfunktion. Det betyder at s√•fremt regionernes sygehusv√¶sen eller privathospitaler og – klinikker, √łnsker at varetage denne funktioner for offentlig betaling, vil de p√•g√¶ldende sygehuse og klinikker efter sundhedslovens ¬ß 208 skulle godkendes af Sundhedsstyrelsen til varetagelse af de p√•g√¶ldende specialfunktioner.

Sundhedsstyrelsen har i g√¶ldende specialeplan godkendt h√łjt specialiserede funktioner vedr. transk√łnnede i specialet psykiatri ved Sexologisk Klinik p√• Psykiatrisk Center K√łbenhavn ved Rigshospitalet, samt i specialerne gyn√¶kologi-obstetrik og plastikkirurgi ved Rigshospitalet.

Den indledende vurdering mhp. om der er grundlag for henvisning til Sexologisk Klinik kan varetages p√• hovedfunktionsniveau, f.eks. p√• lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling, hos en praktiserende speciall√¶ge i gyn√¶kologi eller hos egen l√¶ge. Iv√¶rks√¶ttelse af k√łnsmodificerende behandling foruds√¶tter dog den s√¶rlige ekspertise forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde som pr√¶ciseret i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Opf√łlgningen, herunder varetagelse af vedligeholdende hormonbehandling, kan foreg√• p√• f.eks. lokal gyn√¶kologisk sygehusafdeling som anf√łrt i vejledningen. Sundhedsstyrelsen er vidende om at der er etableret samarbejde mellem Rigshospitalet og de gyn√¶kologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Odense og Aalborg vedr. varetagelse af denne opf√łlgning, men denne del af behandlingen vil ogs√• kunne foreg√• p√• andre gyn√¶kologiske afdelinger efter aftale.

I juni 2015 blev der udsendt reviderede specialevejledninger, som danner grundlag for en ny ans√łgningsproces, der har frist den 15. januar 2016. I ans√łgningsrunden kan regioner og privathospitaler ans√łge om varetagelse af de specialfunktioner, der er angivet i de nye specialvejledninger. Principielt vil andre end Region Hovedstaden derfor kunne ans√łge om varetagelse af specialfunktioner for transk√łnnede, og Sundhedsstyrelsen vil i sin sagsbehandling vurdere, hvorvidt indkomne ans√łgninger opfylder kravene til multidisciplinl√¶rt samarbejde med deltagelse af relevante speciall√¶ger med s√¶rlige kompetencer.

Jeg h√•ber at det var tilstr√¶kkeligt svar p√• jeres sp√łrgsm√•l.

Vh Helene