Spgsm. nr. 204 den 18. november 2014 om at sikre, at transk√łnnede i hormonbehandling ikke risikerer at f√• deres behandling afbrudt p√• grund af ventetider. Svar 11. december 2014.

Vist 206 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 18. november 2014 efter √łnske fra √Ėzlem Sara Cekic (SF) sp√łrgsm√•l 204 – SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 – om hvordan ministeren vil sikre, at transk√łnnede i hormonbehandling ikke risikerer at f√• deres behandling afbrudt p√• grund af ventetider, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 11. december 2014.

Sp√łrgsm√•let
I forl√¶ngelse af SUU alm. del – sp√łrgsm√•l 133, bedes ministeren s√¶rligt belyse f√łlgende aspekter i forhold til henvendelsen vedr. transpersoners ret til informeret samtykke, jf. SUU alm. del – bilag 65: – Hvordan vil ministeren sikre, at transk√łnnede i hormonbehandling ikke risikerer at f√• deres behandling afbrudt p√• grund af ventetider? – Er det korrekt, at konsekvensen af den nye vejledning om behandling af transk√łnnede, der er i h√łring nu, vil v√¶re, at der kun er mulighed for √©t behandlingstilbud (sexologisk klinik), og dermed ingen valgmuligheder? – Hvilke muligheder f√•r transk√łnnede if√łlge udkastet til ny vejlednin for at anvende andre behandlingstilbud til hhv. hormonbehandling og k√łnsskifteoperationer? – Hvilke planer har ministeren om at udvide antallet af mulige behandlingstilbud? – Hvilke overvejelser g√łr ministeren sig i forhold til at sikre bedre geografisk tilg√¶ngelighed af behandlingstilbud? – Hvad skal der til, for at et nyt behandlingstilbud kan godkendes som h√łjtspecialiseret?

Svar
Til brug for min besvarelse har ministeriet anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser f√łlgende:

‚ÄĚSundhedsstyrelsen forst√•r f√łrste sp√łrgsm√•l som foranlediget af, at en praktiserende speciall√¶ge i september 2014 meddelte offentligt, at han har valgt at oph√łre med at behandle transpersoner med k√łnshormoner. Hertil skal Sundhedsstyrelsen henvise til Sundhedsstyrelsens udmelding af 23. november 2012, hvoraf det fremg√•r, at l√¶ger,
der har myndige transpersoner i hormonbehandling, indtil videre kan fortsætte behandling af de patienter, de allerede behandler.

Under hensyn til patienterne opfordrede Sundhedsstyrelsen derfor endvidere med skrivelse af 29. september 2014 Region Hovedstaden inden for rammerne af den forsyningsforpligtelse, der er tilknyttet h√łjtspecialiserede funktioner i sygehusv√¶senet, om at sikre, at disse patienter i givet fald kan f√• en hurtig vurdering og et relevant behandlingstilbud ved den h√łjtspecialiserede teamfunktion.

I forbindelse med sp√łrgsm√•lene kan Sundhedsstyrelsen oplyse, at Sundhedsstyrelsens kommende vejledning om udredning og behandling af transpersoner vil pr√¶cisere l√¶gers omhu og samvittighedsfuldhed ved udredning og behandling af transpersoner, som √łnsker k√łnsmodificerende behandling, ligesom den vil fastl√¶gge ansvarsfordelingen mellem
de involverede sundheds-personer. Vejledningen vil stille en række krav til lægerne med det formål at sikre patientsikkerheden og kvaliteten under samtidig respekt for transpersoner i forbindelse med udredning og behandling. Den kommende vejledning tager endvidere udgangspunkt i den nu reviderede lovgivning på området.

Den sundhedsfaglige udredning af k√łnsidentitetsproblemer er alene relevant, n√•r den transk√łnnede har et √łnske om k√łnsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kirurgi, herunder kastration. Udredning og eventuel behandling skal tage udgangspunkt i patientens aktuelle situation og foretages med en √•ben, rummelig, v√¶rdig og respektfuld tilgang til patientens problemstilling og med inddragelse af patientens synspunkter og √łnsker.

Gennemf√łrelse af et k√łnsskifte er en proces med betydelige legemlige og psykiske √¶ndringer og mulige sociale konsekvenser for den enkelte. De legemlige √¶ndringer kan v√¶re reversible, delvist reversible eller irreversible. I et forl√łb med k√łnsskifte skal processen altid starte med de √¶ndringer, som er reversible, inden for denne vejlednings rammer. Det er derfor vigtigt med en grundig udredning, inden en eventuel behandling p√•begyndes. K√łnsskiftet kan ske til den grad, som den transseksuelle √łnsker, n√•r betingelser og foruds√¶tninger herfor i √łvrigt er opfyldt.

Form√•let med udredningen er at afklare, om der foreligger indikation for k√łnsmodificerende behandling, samt afklare eventuelle samtidige legemlige eller psykiske lidelser (komorbiditet), herunder ogs√• misbrug og sociale problemer, der kan kontraindicere behandlingen.

Jo mere indgribende en behandling er, jo st√łrre krav stilles der af patientsikkerhedsm√¶ssige hensyn til den udredning, der l√¶gges til grund for det givne behandlingstilbud. Det er s√•ledes Sundhedsstyrelsens generelle vurdering, at der kan v√¶re tale om manglende omhu og samvittighedsfuldhed, jf. autorisationsloven ¬ß 17, hvis en l√¶ge ordinerer en behandling med et l√¶gemiddel, f.eks. en behandling med k√łnshormon, p√• baggrund af patientens √łnske og uden yderligere sundhedsfaglig vurdering. Dette g√¶lder helt generelt, og ikke kun i forbindelse med k√łnsmodificerende behandling.

I dag er den h√łjtspecialiserede teamfunktion, som omfatter Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center K√łbenhavn samt de gyn√¶kologiske og plastikkirurgiske klinikker p√• Rigshospitalet, det eneste sted, som i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan kan varetage udredning og behandling af transpersoner, som √łnsker at opstarte k√łnsmodificerende behandling.

Sundhedsstyrelsens kommende vejledning om udredning og behandling af transpersoner vil pr√¶cisere rammerne for, at en patient efter udredning i det h√łjtspecialiserede multidisciplin√¶re team vil kunne forts√¶tte vedligeholdelsesbehandling med k√łnshormoner andre steder, f.eks. p√• lokalt sygehus eller hos praktiserende gyn√¶kolog.

Der vil s√•ledes fortsat v√¶re mulighed for geografisk tilg√¶ngelig varetagelse af vedligeholdelsesbehandling for transk√łnnede.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om, hvad der skal til for godkendelse af et h√łjt specialiseret behandlingstilbud kan Sundhedsstyrelsen generelt oplyse, at Sundhedsstyrelsen fasts√¶tter de h√łjtspecialiserede funktioner under hensyn til faglige krav til kvalitet og volumen, herunder bl.a. behovet for multidisciplin√¶rt teamsamarbejde og behovet for rutine og erfaring i henhold til princippet om, at ‚ÄĚ√łvelse g√łr mester‚ÄĚ.

Med venlig hilsen
Nick Hækkerup

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.