¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1127 af 9. februar 2011 om vurdering af ligestillingsm√¶ssige konsekvenser af lovforslag. Svar 22. februar 2011.

Vist 100 gange.
Den 9. februar 2011 stillede Pernille Vigs√ł Bagge (SF) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1127 – samling 2010-11 – om ministres forpligtelse til at vurdere ligestillingsm√¶ssige konsekvenser af lovforslag i henhold til ¬ß 4 i ligestilllingsloven om offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planl√¶gning og forvaltning, selv om samfunds√łkonomiske hensyn vurderes at veje tungere end reformens konsekvenser for k√łnssk√¶vheder til ligestilingsminister, Lykke Friis.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er i forl√¶ngelse af svaret p√• sp√łrgsm√•l S 944 ministerens vurdering af og holdning til ministres forpligtelse til at vurdere ligestillingsm√¶ssige konsekvenser af lovforslag i henhold til ligestilllingslovens ¬ß 4 om offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planl√¶gning og forvaltning, selv om samfunds√łkonomiske hensyn vurderes at veje tungere end reformens konsekvenser for k√łnssk√¶vheder?

Svar
Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Ligestillingsvurdering af lovforslag er en af de metoder, der kan benyttes for at udfylde mainstreamingforpligtelsen. Det anbefales, at der indledningsvis laves en relevanstest, hvor det i f√łrste fase af arbejdet unders√łges, om der overhovedet er relevante k√łnsaspekter af det nye lovforslag. Er der det, udarbejdes en ligestillingsvurdering, hvor data og virkninger beskrives.

Derved opn√•r man dels, at der allerede ved selve udformningen af loven tages h√łjde for evt. uligheder, dels at Folketinget f√•r et oplyst grundlag at tr√¶ffe beslutning ud fra.

Det at en ligestillingsvurdering af et lovforslag viser, at det har forskellig virkning for henholdsvis m√¶nd og kvinder beh√łver ikke at betyde, at lovforslaget ikke kan frems√¶ttes – der kan v√¶re objektive grunde til at det er s√•dan, eller det kan v√¶re, at vurderingen f√łrer frem til, at der er negative ligestillingsm√¶ssige konsekvenser, som ikke kan undg√•s ud fra proportionalitetshensyn eller andre prioriteringer som f.eks. samfunds√łkonomiske hensyn.

Med venlig hilsen
Lykke Friis

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.