§ 20-spgsm. S 1708 af 18. marts 2009 til justitsministeren om registrering af hate crimes efter svensk model. Svar 30. marts 2009.

Vist 120 gange.
Marlene Harps√łe (KF) stillede den 18. marts 2009 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1708 – Samling: 2008-09 – om implementering af hate crimes til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 30. marts 2009.
Sp√łrgsm√•let stillet p√• grundlag af svaret fra justitsminister Brian Mikkelsen p√• sp√łrgsm√•l nr. 1157 om den m√•de, som Sverige registrerer hate crimes p√•.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren være indstillet på fuldt ud at implementere registrering af hate crimes efter svensk model, således at der i forbindelse med politianmeldelser udfyldes et særligt tekstfelt, som svarer benægtende eller bekræftende på, hvorvidt forurettede er blevet udsat for en forbrydelse på grund af vedkommendes seksuelle orientering, religion eller hudfarve?

Svar
Som det fremg√•r af min besvarelse af 16. marts 2009 af sp√łrgsm√•l nr. 1157 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, g√•r den svenske ordning ud p√•, at politiet i forbindelse med, at en anmeldelse opdateres i politiets it-system, skal udfylde et felt, hvor der svares ben√¶gtende eller bekr√¶ftende p√•, om der foreligger mistanke om, at den anmeldte lovovertr√¶delse kan have karakter af en s√•kaldt hate crime.

Som det videre fremg√•r af den n√¶vnte besvarelse, har Politiets Efterretningstjeneste med virkning fra den 1. januar 2009 udvidet den hidtidige indberetningsordning vedr√łrende racisme til at omfatte alle kriminelle forhold med en mulig ekstremistisk baggrund – dvs. alle former for hate crime. I den forbindelse er den praktiske procedure √¶ndret s√•ledes, at der foretages en l√łbende gennemgang af politiets anmeldelses- og d√łgnrapporter med henblik p√• at identificere de sager, hvor der kan v√¶re tale om en mulig hate crime.

Da politiets nuv√¶rende sagsbehandlingssystem er under udfasning, har Rigspolitiet oplyst, at det ikke sk√łnnes hensigtsm√¶ssigt at foretage de tekniske √¶ndringer af systemet, som vil v√¶re n√łdvendige for at tilf√łre et nyt felt vedr√łrende hate crime.

Rigspolitiet har imidlertid samtidig oplyst, at det i politiets kommende nye sagsbehandlingssystem vil v√¶re ukompliceret at indf√łre et s√¶rligt felt til registrering af mulige hate crimes.

Det nye sagsbehandlingssystem vil s√•ledes blive forsynet med et s√¶rligt sk√¶rmbillede med felter til registrering til brug for forskellige vigtige indberetningsordninger mv. Den enkelte sagsbehandler vil blive erindret om ‘at kontrollere sagens registreringer’ – dvs. udfylde de n√łdvendige registreringsfelter – i forbindelse med enhver videregivelse eller omplacering af en sag til n√¶ste sagsskridt. Dette vil s√•ledes ogs√• ske i forbindelse med, at den rapportoptagende medarbejder – efter at have opdateret anmeldelsen i sagsbehandlingssystemet – videregiver sagen til videre behandling hos efterforskerne, anklagerne mv.

Jeg har p√• den baggrund anmodet Rigspolitiet om, at der medtages et s√¶rligt felt vedr√łrende hate crime i dette kontrolsk√¶rmbillede i det kommende nye sagsbehandlingssystem.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.