¬ß 20-spgsm. S 1778 af 6. april 2010 om p√¶dagogers faglige arbejde med k√łn i daginstitutioner. Svar 13. april 2010.

Vist 147 gange.
Den 6. april 2010 stillede Pernille Vigs√ł Bagge (SF) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1778 – Samling: 2009-10 – om p√¶dagogers faglige arbejde med k√łn i daginstitutioner til socialminister, Benedikte Ki√¶r, der svarede den 13. april 2010.

Sp√łrgsm√•l
Er ministeren enig i n√łdvendigheden af, at p√¶dagogers faglige arbejde med k√łn i daginstitutioner styrkes som det blev konkluderet i DPU’s rapport ¬ĽFlere end to slags b√łrn – en rapport om k√łn og ligestilling i b√łrnehaver¬ę fra 2008, og er ministeren enig i n√¶vnte rapports konklusion om, at k√łn skal v√¶re et tema i de p√¶dagogiske l√¶replaner for at sikre, at der i b√łrnehaverne bliver sat fokus p√• alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at beg√• sig i livet?

Svar
Unders√łgelser viser, at for√¶ldre er s√¶rdeles tilfredse med de dagplejere, p√¶dagoger og p√¶dagogmedhj√¶lpere, som hver dag drager omsorg for og udfordrer deres b√łrn. Jeg er s√•ledes tryg ved det p√¶dagogiske personales indsats. Samtidig er det selvf√łlgelig vigtigt, at f.eks. uddannelse og efteruddannelse l√łbende bliver justeret i forhold til nye krav og udfordringer p√• omr√•det i de fora, der har kompetencen til dette. Som inspiration til bl.a. disse dr√łftelser offentligg√łr jeg snarest en rapport, der kortl√¶gger, om eksisterende efteruddannelsestilbud im√łdekommer de v√¶sentligste udfordringer p√• dagtilbudsomr√•det. Rapporten er en opf√łlgning p√• regeringens kvalitetsreformstrategi.

De p√¶dagogiske l√¶replaner er et meget v√¶sentligt f√¶lles arbejdsredskab i de danske dagtilbud. Bl.a. ‘Evalueringen af loven om p√¶dagogiske l√¶replaner’ (NIRAS Konsulenterne m.fl. 2008) viser, at personalet bruger l√¶replanerne, og at faglighed og b√łrns generelle udvikling har draget nytte af arbejdet med de p√¶dagogiske l√¶replaner. Af bem√¶rkningerne til dagtilbudsloven fremg√•r det, at ‘Den p√¶dagogiske l√¶replan skal udarbejdes i det enkelte dagtilbud for at sikre, at arbejdet med l√¶ring forankres lokalt, og for at dagtilbuddet kan tage h√łjde for lokale forhold s√•som b√łrnegruppens sammens√¶tning (aldre, k√łn, handicap, familiebaggrunde m.v.), geografisk placering og fysiske muligheder.’ Overvejelser vedr√łrende b√łrns k√łn er s√•ledes et element, der naturligt skal medt√¶nkes i forbindelse med arbejdet med l√¶replanerne. Dette er jeg helt enig i. Jeg mener derfor heller ikke, at det er n√łdvendigt at √¶ndre i de seks kendte og meget anvendte l√¶replanstemaer (alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bev√¶gelse, natur og naturf√¶nomener samt kulturelle udtryksformer og v√¶rdier), idet der netop i forbindelse med lovgivningen om p√¶dagogiske l√¶replaner indg√•r hensynet til bl.a. barnets k√łn.

Benedikte Kiær.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.