§ 20-spgsm. S 212 af 27. oktober 2009 om præcisering af svar på S 135 om IMR-artikel om diskrimininationslovgivningen i Danmark. Svar 5. november 2009.

Vist 161 gange.
Den 27. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l – Samling: 2009-10 – om pr√¶cisering af svar p√• sp√łrgsm√•l S 135 om artiklen fra Institut for Menneskerettigheder “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet” til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 5. november 2009.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren i forl√¶ngelse af svar p√• S 135 pr√¶cisere, hvorvidt ministeren er enig i direkt√łr for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersens, vurdering af dansk diskriminationslovgivning?

Svar:
Som n√¶vnt i mit svar p√• sp√łrgsm√•l S 135 har Europa-Kommissionen fremsat et forslag til direktiv om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forslaget har til form√•l at fasts√¶tte en ramme for forbud mod diskrimination af de n√¶vnte √•rsager og at etablere en ensartet minimumsbeskyttelse inden for EU af mennesker, som uds√¶ttes for en s√•dan forskelsbehandling.

Jeg er helt enig med Jonas Christoffersen i, at der i dag er beskyttelse mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet, samt beskyttelse mod forskelsbehandling i forhold til k√łn og race uden for arbejdsmarkedet (i tr√•d med EUdirektiverne p√• omr√•det).

Dette er i dag ikke tilf√¶ldet, for s√• vidt ang√•r forskelsbehandling fx p√• grund af handicap eller seksualitet uden for arbejdsmarkedet. Dette er netop baggrunden for Kommissionens forslag til nyt direktiv, der har til form√•l at udfylde hullerne i reglerne vedr√łrende forskelsbehandling.

Karen Ellemann.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.