§ 20-spgsm. S 2152 af 7. maj 2010 om politiets manglende registrering af hate crime i Odense. Svar 17. maj 2010.

Vist 136 gange.
Den 7. maj 2010 stillede Julie Skovsby (S) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2152, om ministeren finder det problematisk, at Fyns Politi ikke har registreret en eneste hadforbrydelse i Odense, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 17. maj 2010.

Sp√łrgsm√•l
Finder ministeren, jf. artiklen fra Fyens Stiftstidende, den 4. maj 2010 ¬ĽHomoer i Odense ofre for hate crimes¬ę, det problematisk, at Fyns Politi ikke har registreret en eneste hadkriminalitet i Odense og mener ministeren, at disse m√łrketal kan komme frem ved at √¶ndre anmeldelsesproceduren for hadkriminalitet, s√•ledes at et voldsoffer ved anmeldelsen sp√łrges direkte, om p√•g√¶ldende selv vurderer at have v√¶ret udsat for vold, der udspringer af homofobi eller andet had over for minoriteter?

Svar
Sp√łrgsm√•let kan kun besvares fyldestg√łrende, hvis der til brug for besvarelsen indhentes en udtalelse fra Fyns Politi gennem Rigspolitiet.

Sp√łrgsm√•let kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der g√¶lder for S-sp√łrgsm√•l, jf. herved Folketingets Forretningsorden ¬ß 20, stk. 1 og 2, som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. 167 af 1. juni 2007.

Jeg kan imidlertid mere generelt oplyse, at der er iværksat en række initiativer med henblik på at styrke politiets indsats over for hadforbrydelser.

I den forbindelse er der bl.a. fokus på at afdække motivet bag f.eks. vold, ligesom der er igangsat tiltag med henblik på at sikre en mere ensartet registrering af hadforbrydelser.

Det kan i denne sammenhæng også nævnes, at politiets kommende sagsbehandlingssystem (POLSAG) vil blive forsynet med et særligt skærmbillede med felter til registrering af forskellige vigtige indberetningsordninger mv., herunder et felt til registrering af mulige hadforbrydelser.

Endvidere har Politiets Efterretningstjeneste udvidet indberetningsordningen vedr√łrende kriminelle forhold med mulig racistisk eller religi√łs baggrund (“RACI-ordningen“). Med virkning fra 1. januar 2009 omfatter ordningen s√•ledes alle kriminelle handlinger, der m√• anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske sp√łrgsm√•l eller af sp√łrgsm√•l vedr√łrende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Baggrunden for denne udvidelse af ordningen har v√¶ret et √łnske om at skabe en bredere og mere samlet kortl√¶gning af hadforbrydelser. Politiets Efterretningstjenestes Raci-rapporter vil s√•ledes fremover kunne v√¶re med til at give et bedre billede af omfanget og karakteren af hadforbrydelser, herunder f.eks. voldelige overfald beg√•et med baggrund i offerets seksuelle orientering

I sp√łrgsm√•let peges s√¶rligt p√• en ordning, hvorefter enhver anmelder af en forbrydelse automatisk skulle sp√łrges, om anmelderen mener, at der foreligger en hadforbrydelse.

En s√•dan ordning vil imidlertid efter min vurdering v√¶re b√•de un√łdvendig og uhensigtsm√¶ssig. Det er s√•ledes min opfattelse, at politiet fuldt ud er i stand til p√• baggrund af alle sagens omst√¶ndigheder at vurdere, om det i det enkelte tilf√¶lde er relevant at sp√łrge offeret, om der eventuelt kan v√¶re tale om en hadforbrydelse. Hertil kommer, at sp√łrgsm√•l, som refererer til anmelderens race, seksuelle orientering mv., efter omst√¶ndighederne kunne opfattes som en irrelevant og st√łdende snagen i anmelderens rent private forhold.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.