¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2618 af 6. februar 2007 om √¶ndring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.

Vist 68 gange.
Lone M√łller (S) stillede ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 2618 – Samling: 2006-07 – af 6. februar 2007 om √¶ndring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ikke har f√•et foretaget et k√łnsmodificerende indgreb, men en medicinsk kastration ‚Äď i forbindelse med √¶ndring af sygesikringsbevis og pas?

Svaret
Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske repr√¶sentationer i de √łvrige nordiske lande at bidrage til besvarelsen. Efter aftale med Justitsministeriet vedr√łrer bidragene b√•de sp√łrgsm√•let om pas, som h√łrer under Justitsministeriets ressort og sygesikringsbeviser, som h√łrer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort.

Jeg fremsender bidragene fra de danske repr√¶sentationer i de √łvrige nordiske lande direkte til sp√łrgeren.

Jeg er bekendt med, at justitsministeren ved besvarelsen af sp√łrgsm√•l S 2619 har redegjort for den danske ordning p√• pasomr√•det.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om sygesikringsbeviset – fra den 1. januar 2007, sundhedskortet – kan jeg oplyse, at sundhedskortet bl.a. skal indeholde oplysninger om sikredes personnummer og navn, jf. bekendtg√łrelse nr. 1113 af 1. november 2006 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.

Sp√łrgsm√•let om evt. √¶ndring af personnummeret reguleres af reglerne i CPR-lovgivningen. Efter ¬ß 3, stk. 5, i CPR-loven er det kun fejl i de oplysninger, der indg√•r i personnummeret, det vil sige f√łdselsdato og k√łn, der kan begrunde tildeling af nyt personnummer.

Personer, der har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, f√•r f√łrst tildelt et nyt personnummer, n√•r Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor fra Sundhedsstyrelsen har f√•et meddelelse om, at k√łnsskiftet er helt afsluttet.
Der vil s√•ledes aldrig kunne ske en √¶ndring af personnummeret, alene fordi den p√•g√¶ldende oplyser at f√łle sig mere som en person af det modsatte k√łn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en √¶ndring af personnummeret for personer, der ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af statsforvaltningen har f√•et tilladelse til at b√¶re et navn, der ikke er k√łnskorrekt, jf. ¬ß 13 i bekendtg√łrelse nr. 146 af 6. marts 2006 om navne.

Det f√łlger af bekendtg√łrelsen om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v., at der ved √¶ndring af personnummer ikke kr√¶ves et gebyr for √¶ndring af sundhedskortet.

* * *
Bidraget fra Sverige.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.